Ild! – Vor Herre bevares!

Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) inviterer alle studerende på gymnasiale og videregående uddannelser på påskelejr i Vejle.- Temaet for årets lejr er ”Ild!? Vor Herre bevare os!”, og lejren kommer dermed til at handle om ild – forstået på flere måder.Blandt talerne er erfarne navne som forfatter Beate Højlund, præst Jens Lomborg og KFS’ egen generalsekretær Robert Bladt.

Udgangspunkt i både Gud og mennesker

Der bliver også masser af sang og musik.

De tre bibeltimer vil tage udgangspunkt i Gud som kærlig og hellig, hvor de to sider spejler hinanden – og altså ikke modsiger hinanden, fortæller gymnasiesekretær og lejrchef Kathrine Kofod-Frederiksen.
I den første bibeltime vil vi fokusere på Guds kærlighed, i den næste på fortabelsens mulighed, og i den sidste vil vi gå i dybden med, hvordan en hellig Gud kan bo i mennesker. Og hvor bibeltimerne tager udgangspunkt i Gud, vil aftenmøderne tage udgangspunkt i mennesker. To af møderne vil have overskrifterne ”Hvad brænder du for?” og ”Gud brænder i dig”.

Talere for enhver smag

Valgmenighedspræst Jens Lomborg holder bibeltimerne for gymnasieeleverne, og tidligere generalsekretær i IFES Lindsay Brown holder det samme for de studerende. Derudover kommer som nævnt KFS’ generalsekretær Robert Bladt og forfatter Beate Højlund. Også sognepræst Uffe Kronborg kommer og taler på lejren.
– Og så skal man selvfølgelig ikke glemme alle de nye seminarer, masser af lovsang og en spændende paneldebat, tilføjer Kathrine.

Påskelejr 2009 løber af stablen 4.-8. april på Rosborg Gymnasium og i Idrættens Hus i Vejle. På hjemmesiden www.paaskelejr.nu kan man tilmelde sig og læse mere om lejren.
Sidsel