Ny KFS-sekretær i Århus

Daniel Hougaard skal fra sensommeren 2009 være Kristeligt Forbund for Studerendes (KFS) nye studentersekretær i Århus.Det bliver en mand, der brænder for udbredelsen af evangeliet.
Daniel Hougaard, der i øjeblikket er i gang med at færdiggøre sit speciale fra teologistudiet i København, har årelang erfaring i kristent arbejde, blandt andet som leder af Emdrup Kirkes temagudstjeneste og menighedsråd.
I øjeblikket er Daniel og hans kone en del af den nyopstartede valgmenighed i København, men flytter inden for det næste halve års tid til Århus. Her venter jobbet blandt KFSerne.
– Jeg håber, jeg kan hjælpe KFS-grupperne til at have fokus på at bringe Guds rige ud der, hvor de er. KFS-grupperne rundt på skolerne har i deres fællesskab et stort potentiale, min opgave bliver at hjælpe grupperne til at se det, siger Daniel Hougaard.
KFS’ nye studentersekretær har også tidligere været engageret i bevægelsen. Først som KFS-repræsentant på Haderslev Katedralskole, senere som elev på KFS’ ledertræningscenter (99-00) og senest som en del af KFS’ lokalafdeling i København. Desuden har Daniel Hougaard erfaring med forkyndelse, bl.a. i Dansk Bibel Institut-regi.
Udover hustruen Karina hører også datteren Silje med til familien på tre, der nu leder efter bolig i Århus. Daniel Hougaard afløser studentersekretær Klaus Vibe, hvis kontrakt udløber til sommer.