Ærkebiskop: Intolerance mod kristne er krænkende

Udfordringen har de seneste uger bragt artikler om kristne, der i England fyres eller suspenderes for at vedkende sig deres kristne tro. Ærkebiskoppen af York, John Sentamu kalder tendensen krænkende.John Sentamu
Jurist og teolog. Ærkebiskop af York siden 2005

– At bede nogen om at efterlade deres tro ved døren til deres arbejdsplads, er det samme som at bede dem om at fjerne deres hudfarve, før de går ind på kontoret. Troen på Gud er ikke et aftageligt tilbehør, fastslår John Sentamu i et indlæg i the Daily Mail, og fortsætter:
– For mig er min tillid til Gud en del af min DNA og af central betydning for, hvem jeg er. Det omfatter hele min tilværelse og ikke kun en ugentlig søndagsgudstjeneste.

Ikke blot et livsstilsvalg

Ærkebiskoppen kalder det ”uacceptabelt” og ”fornærmende”, at arbejdsgivere og myndigheder ud fra et misforstået ønske om ligestilling suspenderer og fyrer kristne ansatte, der ikke ønsker at skjule deres tro.
– De, der intolerant og uvidende betragter den kristne tro som ét blandt andre livsstilsvalg, hævder, at de blot følger det dobbelte formål om mangfoldighed og ligestilling. Men efter deres opfattelse betyder ”mangfoldighed” tilsyneladende alle hudfarver og overbevisninger bortset fra kristendommen, anfører han og betegner kristendommen som ”den gobelin, hvori vort lands kulturarv er indvævet”.
– Alt dette går tabt, hvis kristendommen nægtes sin plads i vores nation i dag.

Anerkend de kristnes ret

I sit indlæg peger John Sentamu også på det ironiske i, at de første frie skoler blev drevet af kristne, ligesom landets skikke og traditioner er formet af kristendommen. Han opfordrer derfor til både at anerkende dette og de kristnes ret til at stå inde for deres tro.
– Naturligvis bør vi som en moderne nation være i stand til at arbejde og leve sammen, sorte og hvide, mænd og kvinder, uden frygt for chikane på grund af køn, etnicitet eller handicap. Og naturligvis bør en persons religion ikke kunne medføre nogen form for sanktioner, slutter han med direkte henvisning til den nyligt suspenderede – og senere genansatte – sygeplejerske, Caroline Petrie, der tilbyder sine patienter at bede for dem. (omtalt i Udfordringen i uge 7 og 8).

Find hele indlægget på: www.dailymail.co.uk