Debat

En opmuntring til alle kvinder

Kvinde, du er helt unik, formet og dannet af Gud selv.
Gud skabte jo kvinden ud fra Adams ribben. Du er ikke blevet skabt ud fra en fodknogle, som kan symbolisere, at mennesker kan træde på dig. Nej, du er taget fra en knogle tæt på hjertet. Du er Guds hjertebarn!
Frigør dig nu til at tjene og leve livet med glæde.
Tænk på, at knoglernes – og dermed ribbenenes – funktioner er at støtte og afstive legemet, at danne muskelfæste, og at beskytte de indre organer, specielt hjerte og lunger.

Støtte og omsorg

På samme måde skal du som kvinde formidle beskyttende omsorg.
Din opgave er også at støtte din mand, dine børn, din familie og din menighed. Du skal opbygge og stimulere dine relationer, så der skabes tillid til dig! Og du er med til at beskytte det allervigtigste.
Du har en hjertefunktion i dit hjem og i menigheden.
Kvindesagsbevægelsen begyndte, da fem kvinder samledes til te. Deres samtale kom til at handle om kvinders situation. De var utilfredse med de begrænsninger, som var pålagt kvinder. Derfor besluttede de at sammenkalde til verdens første kongres for kvinders rettigheder. Samlingen fandt sted i New York d. 19. og 20. juli 1848.
Al respekt og tak til dem.
Men er kvinder stadig under angreb i verden?
Nedværdigelsen giver sig udslag i mistet selvtillid, og vi bliver modtagelige for frygt. Frygt stjæler glæden og gør vores kaldelse uklar. Frygt får os til at begrave vores talenter, fordi vi er bange for fiasko, fordømmelse, kritik. Og resultatet bliver, for nemheds skyld, tilbagetrækning.
Men du kan bevæge dig ud af frygten.
Du kan træffe en afgjort beslutning om, at frygten ikke skal have magten over dig. Jesus står med udstrakte arme mod dig fuld af kærlighed, den kærlighed, som driver al frygt ud, og som du længes sådan efter.
Stå fast på, at Gud har sat dig fri, glæd dig over, at du er unik, og fryd dig i den fremtid, som Gud har planlagt for dig, og bevæg dig ud i hans plan, for Han har brug for dig!
Anny Ellgaard, Husumvej 3, Drantum, 7330 Brande