Fyn er forsømt

Der er få aktive kristne på Fyn, men nu begynder de spredte troende at finde sammen på tværs om det vigtigste.Det er begyndt at forårsspire med nye fælles kristne initiativer på Fyn. De spredte troende på den dejlige ø er begyndt at finde sammen i fælles fodslag.

Mark Bradford fra Tommerup er en af de kristne på Fyn, som læanges efter større fællesskab på tværs.

Den 31. marts er der fx kirkevandring kl. 18.30 fra Åsum kirke ad åstien til Vollsmose Kirke. Selv om de to kirker denne gang er folkekirker, slutter frikirkefolk også op. Idéen er, at man lærer hinanden at kende og får fællesskab.
Lederne for frikirkerne og de mange små frie grupper på Fyn har også fundet sammen i en ledercafé.
En gruppe ikke-præster er blevet enige om at samle ”alt Guds folk” til et socialt sommerarrangement den 20. juni på Kratholmskolen i Bellinge, Odense. Oplysningerne kan findes på www.faellesskabsdag.dk.
I februar var der en Oase samling på Øst Fyn – der kom ca. 30 mennesker – talerne var Anne Mie Skak Johanson, landsleder for Oase Danmark.

Påskevandring

Påskelørdag opfordrer efterskolerlærer Mark Bradford, Tommerup Efterskole, til en fælles stille påskevandring gennem Odense. Det bliver ikke en larmende proklamation, men en bønnevandring fra Kratholmskolen kl. 11 til Rådhuspladsen, hvor man slutter med at synge Hil dig Frelser og Forsoner.

Bededag pinsedag

Mark Bradford har længe følt sig ledt af Gud til at samle kristne på Fyn på tværs.
Han og andre arbejder med planer om at holde en fynsk udgave af Global Day of Prayer på Frøbjerg Bavnehøj på Pinsedag (ligesom man samles i København, Sønderjylland og Nordjylland.)
Mark fortæller, at han også fik et syn på et tidspunkt, hvor han så øen Fyn ovenfra med nogle få lyspunkter i mørket. Herefter viste der sig en dør mellem øen og himlen. Og Mark følte, at han skulle skrive følgende ned:
”Døren er fra Himlen til jorden. Vandet flyder ind i vores hjerter og liv og bringer glæde, latter, kærlighed og helbredelse.”
– Vores job er at åbne døren, siger Mark, som har følt sig meget inspireret af at se dokumentarfilmene om transformation af byer og lande i andre dele af verden.
Han er i gang med at oprette en hjemmeside, der skal fortælle om de fælles arrangementer: kristeninfofyn.dk.
Også Udfordringens redaktør Henri Nissen taler ved et offentligt møde i Bykirken mandag den 6. april med emnet: ”Kæmp for alt, hvad du har kært”.
Sidsel.