En overlevers bekendelser

Fra sexmisbrugt til helstøbt menneske.Sara Kristensen blev i sin barndom og tidlige teenageår sexmisbrugt af en nabo, der egentlig fungerede som bedstefar for Sara og hendes syv søskende.
Det begyndte som leg, men endte med kraftige overskridelser af seksuelle grænser og trusler, hvis hun sagde noget til krænkerens kone eller sin egen familie. Sara gik med det for sig selv i flere år. Først da hun var på efterskole, fik hun mod til at ringe hjem til sin mor og fortælle om det – men moderen troede ikke på hende, og Sara lukkede sig inde med sine problemer lang tid fremover. Hun følte sig skyldig, uren og uværdig.
Sara kommer fra en kristen familie – men følte i lange perioder, at Gud ikke hørte hende, når hun bad og råbte sin nød til ham. Alligevel blev det først og fremmest Gud, der hjalp hende ud af mange års sår og mindreværdsfølelse og gav hende nyt mod og en helt ny glæde. Han hjalp hende også til at tilgive krænkeren og bede for ham og hans familie.
Undervejs går det op for Saras mor og øvrige familie, at Sara havde talt sandt, og familien bliver en god hjælp og støtte på vejen mod heling.
Sara har valgt at fortælle sin historie, sit vidnesbyrd, i bogform med Tidslen i kornmarken. Det er et meget stærkt vidnesbyrd, som bør læses af mange. Ikke mindst ofre for seksuelle krænkere, pårørende og krænkere.
Særlig stærkt bliver vidnesbyrdet i slutningen af bogen i kapitel 5, hvor hun ærligt taler om, at der var tider, hvor ”Gud ragede hende en papand”, men også om, hvordan Gud hjælper hende, og at hun oplever, at ”kærlighed sætter fri”. Det er også i det kapitel, hun kommer med gode råd til andre ofre, deres pårørende og til krænkere.
I en epilog skriver Saras mor om hendes oplevelse i og med forløbet og giver udtryk for, at hun fortryder, at hun ikke lyttede til og troede Sara, da hun første gang fortalte sin mor om krænkelserne. Det er et stærkt og meget åbenhjertigt kapitel.
Bogen er en meget ærlig beretning om et liv i skam som offer. Men det er også på sine steder en usikker beretning med et dårligt sprog samt mange stavefejl. Her ville en konsulent have hjulpet med at gøre det til en mere helstøbt bog. Men trods disse svagheder er det en bog, der bør læses af mange.

Sara Kristensen:
Tidslen i kornmarken
76 sider • 98 kr.
Udfordringens Forlag