Guds folk bor på Færøerne

Irske munke har for hundreder af år tilbage gødet den Færøske jord med bøn og velsignelser. De har, fortælles det, lagt det første frø til den stærke tro på Gud, som er blandt de kristne på øerne.Vi befinder os i en tid, hvor verden invaderes af en sekularisering. Den møver sig ind alle vegne, og stille og roligt kuldkaster den de kristne værdier og gør det næsten til noget skamfuldt at tro på Gud.
Et sted, hvor sekulariseringen virkelig vil ”få kam til sit hår,” er på Færøerne. Her vil man bare ikke have det indenfor landets grænser. Folk står urokkeligt fast i deres tro på Gud. At fjerne kristendommen og udviske dens værdier fra det færøske samfund, vil blive ligeså svært som at fjerne et af fjeldene fra øerne.

Stærke nådegaver

”Jeg har rejst rigtigt meget rundt i verden. Jeg har mødt mange stærke kristne kvinder, men aldrig har jeg som her på Færøerne oplevet så mange kvalitetskvinder med så rige nådegaver. Der skal jo næsten bare siges et par opmuntrende ord, så er de klar til at gå ud og bane Herrens vej og gøre hans stier jævne. Kvinderne på Færøerne er så stærke i troen, at de kan vende op og ned på verden,” udtalte prædikant Anette Holdt Larsen sig i et interview her i Udfordringen.
Den stærke tro, som Anette kunne mærke hos de kristne kvinder på Færøerne, vil jeg vove at påstå, er en fællesnævner for næsten hele befolkningen på Færøerne.
Guds folk bor på Færøerne, ingen tvivl om det.

Helt unikt

Før min hjemrejse til Danmark blev jeg interviewet i den kristne radio Lindin.
Radioværten spurgte mig: ”Nå, hvad har så gjort størst indtryk på dig under dit ophold her på Færøerne?”
Jeg tøvede ikke et sekund og svarede straks: ”Den stærke tro blandt folk og den specielle natur.” Hvis jeg var blevet bedt om at sige et par ord mere, ville jeg have tilføjet:
”Og kære færinger, værn om de værdier, I har. Giv ikke afkald på dem. Gør man det, kan det blive svært at få dem tilbage.”