Skriv til Suh

Har du et problem, så skriv til:
Psykolog Suh B. Jacobsen
Nordgårdsvej 109
4030 Tune
eller mail til: Suh@Udfordringen.dk. Ikke alle breve offentliggøres. Du er velkommen til at være helt anonym, hvis du ønsker det. Hjemmeside: www.suhjacobsen.dk

Hjælp og støtte i at have et netværk

Hej Suh
Jeg er en pige med nogle problemer i forhold til det sociale. Jeg har faktisk nemt ved at etablere den indledende kontakt, får hurtigt nye venner, og i starten går alting godt, snakken går nemt, vi er hurtigt en del sammen og kommer egentlig ”tæt” på hinanden. Men efterhånden er det blevet et mønster, at andre ligesom bliver ”trætte af mig” eller bare ikke gider mig længere, og jeg oplever det som om, at de før eller siden bevidst undgår mig. Jeg bliver forvirret og ked af det og prøver at genoprette kontakten, men det er som om, at det bare er dødt. Jeg forstår ikke hvad der sker, for der er ikke nogen umiddelbare grunde til dette mønster, altså set med mine øjne. Jeg betragter mig selv som en fuldstændig normal og normalt fungerende pige, har arbejde og er almindelig velbegavet. Håber du kan give mig lidt oplysning i sagen!
Kh M.

Kære M.
Det er bestemt et problem, hvis du ikke har mulighed for at bevare en kontinuitet i relationerne til andre. Vi har alle brug for den hjælp og støtte, det er at have et netværk, hvor man kan dele glæder og sorger – og hvor man trygt kan være sig selv på godt og ondt, fordi man er ”kendt” og holdt af. At kunne slappe af og være autentisk uden facader og forbehold i mindst én sammenhæng er altafgørende for en sund psyke og dermed velvære.
Det allerbedste og nemmeste ville være at få oplysningerne fra kilden selv – de mennesker, som du oplever at have været umiddelbart tæt på, og som åbenbart efterhånden trækker sig fra dig. Er der mon en enkelt eller to, du ville have frimodighed til at spørge ad – som måske ville være villige til at give dig den hjælp med på vejen? Jeg er klar over, at dette kan synes noget grænseoverskridende, men hvis du kunne finde modet til det, ville det måske være et vendepunkt i forhold til etableringen af fremtidige sociale relationer.
Måske du også eller i stedet kunne spørge nogen i din nærmeste familie, som formentlig kender dig ret godt, om de har nogen idéer om, hvad det kan skyldes.
Endelig kan du også overveje om:
– du måske har så meget brug for en tæt relation, at du i din glæde over det nye venskab kommer til at blive for ”omklamrende” – kommer til at overse signalerne om, at den anden har brug for at være sig selv lidt, pleje vedkommendes andre venner/veninder eller bare har brug for en pause fra dig lidt? Det har man jo ind i mellem, selv i meget tætte venskaber eller i parforhold.
– du måske, fordi du igennem længere tid har savnet én at dele dine tanker og følelser med, kommer til at være overdrevent åben omkring nære og private ting – som måske kan være lidt overvældende for den nye relation på så tidligt et stadie i et nyt bekendtskab?
– du – selvom du umiddelbart oplever dig selv som værende uden anledning til dette mønster – måske alligevel har en adfærd, som på en eller anden måde kan virke stødende på andre. Har du måske nogle ”vaner”, som du selv synes er ligegyldige, eller som din familie tidligere har kommenteret, men nu har vænnet sig til, som andre kan opleve sig generet af? Fx. er der personer, der gerne prutter /bøvser højlydt, og som selv synes, det er ligegyldigt eller endda sjovt, mens andre føler sig enormt generet af det.
Prøv at gøre dig dette analysearbejde omkring de pågældende relationer, og så håber jeg, at du finder nogle informationer, der kan hjælpe dig til at få ændret på dette mønster.
Hilsen Suh

Jeg prøver at gøre op med fortiden

Kære Suh
Jeg er i øjeblikket i gang med en personlig proces, hvor jeg prøver at gøre op med fortiden. Noget af det indebærer, at jeg konfronterer nogle personer netop fra min fortid. Det er ikke noget, der gøres over en enkelt dag, og jeg gør mig store overvejelser inden, tænker alt nøje igennem. Alligevel er det flere gange som om, at alt det jeg har forberedt at sige/gøre inde i hovedet ligesom forsvinder for mig, når jeg står i situationen. Jeg bliver helt blank og kan ganske enkelt ikke huske, hvad jeg ville sige, selvom det stod lysende klart for mig for få øjeblikke siden, eller også bliver det meget rodet og usammenhængende. Der er helt klart noget nervøsitet involveret, men jeg vil gerne kunne gennemføre mit mål alligevel. Tak, om du kunne give mig nogle råd i den anledning.
C.

Kære C.
Det er sådan, at vi er ganske forunderligt skabt. Vores krop er et meget avanceret stykke teknologi i forhold til sansninger og hukommelse. Mange af de ting, vi har oplevet igennem tiden, har vi adgang til via vores almindelige hukommelse, mens andre ting og episoder er lagret lidt mere svært tilgængeligt. Det kan fx. være, at det pågældende er sket, før vi fik sprog og en mere udviklet bevidsthed. Tilgangen til disse minder er derfor oftest non-verbal (ikke-sproglig) og uden de sædvanlige kognitive tilgange. Vi kan med andre ord ikke ”tænke” os frem til dem.
I stedet kan sådanne minder dukke tydeligt frem ved et non-verbalt sanseindtryk – en lyd, en lugt, et synsindtryk eller noget, vi mærker. Dette aktiverer gamle lagrede minder i os, og pludselig husker vi ting, stemninger, oplevelser, som vi ikke kunne huske før. Disse indtryk kan være vældig stærke, og de kan påvirke os kraftigt følelsesmæssigt, og man kan opleve det som at blive ”smidt tilbage i tiden”. Måske kender du det som oplevelsen af at ”blive 5 år igen”.
Når du oplever at have svært ved at bevare fokus og koncentration omkring et tema eller et budskab i din nutid, kan det evt. have noget med dette at gøre. Når du møder de pågældende personer, som du ønsker at tage en konfrontation med, og når du måske igen befinder dig i de samme omgivelser som dengang, den uheldige påvirkning stod på, bliver du på grund af de gamle nu aktiverede erindringer sendt tilbage i tiden. Din hjerne og din krop kan derfor ”svigte” din nutidige mission og opføre sig præcis som dengang, du var i dette miljø og blev stærkt præget af det. Gamle tankemønstre og adfærd dukker på ny op og ”tager ligesom over”. Det er, som om kroppen og hjernen nærmest bliver selvstyrende.
Din nervøsitet kan være medvirkende årsag til, at du hurtigere og måske også kraftigere bliver påvirket af indtrykkene.
Prøv derfor at være meget bevidst om denne proces, og vær indstillet på at være yderst opmærksom på, hvad der sker med dig fra det øjeblik, du får kontakt, til vedkommende træder ind over den gammelkendte dørtærskel. Husk, at enhver sans, der stimuleres hos dig, medfører gamle associationer, og tag højde for deres indflydelse – ved at være bevidst om det. Mind dig selv kontinuerligt om, hvem du er, og hvad du vil, så du holder dig selv fast i det.
Forbered dig endnu mere grundigt, lær det udenad og skriv det også ned, så du har et fast holdepunkt undervejs, gå fx. på toilettet og skim din seddel med dit budskab igennem et par gange.
Du kan også forebygge ved at sørge for at ”spille på egen banehalvdel” – inviter de mennesker, du har brug for at snakke med over til dig, eller sørg for at I mødes på neutral grund (fx. en café). På den måde kan du ophæve nogle af de ovenfor beskrevne psykologiske faktorer.
Held og lykke med det.
Hilsen Suh

Hotline til Suh
På alle onsdage fra kl. 10-11 kan du ringe til Udfordringens psykolog Suh Jacobsen på 46 96 89 69.
Nogle af spørgsmålene bringes senere i brevkassen.
Du kan fortsat skrive pr. brev eller mail til:
Suh Jacobsen, Nordgårdsvej 109,
4030 Tune, eller mail til:
Suh@Udfordringen.dk