Bogudgivelse på vej:
Sandheden om Gaza-krigen

Den danske korrespondent i Israel Richard Oestermann belyser i sin næste bog forskellige synsvinkler på Gaza-krigen sidste vinter.Til sommer udgiver Richard Oestermann en norsk bog om krigen i Gaza. Det er en dokumentation af krigens gang. Desuden slås det fast, at der har været jøder i Gaza i 3.700 år, længe før filistrene kom dertil.

– Der gives mange urigtige oplysninger om krigen i Gaza, siger den danske korrespondent i Israel, Richard Oestermann.

– Jeg har skrevet bogen, fordi der gives så mange urigtige oplysninger om krigen i Gaza, siger Oestermann.
Oestermann begyndte med et kapitel om den israelske efterretningstjeneste. Han fortæller, det var en vanskelig opgave, fordi det drejer sig om hemmeligheder, en gråzone, ingen ønsker at tale om. Alligevel er det lykkedes den danske korrespondent at få efterretningskilder i tale.
– Efterretningstjenesten er vigtig, fordi det var den, der banede vej for styrkerne, ligesom de banede vej for israelske luftangreb mod lastbiler i Afrika, der var på vej med våben til Hamas i Gaza, påpeger Oestermann.

Tragisk parade

Et af bogens tolv kapitler har titlen ”drabstallenes tragiske parade”. Oestermann påpeger, at antallet af døde opgøres meget forskelligt af Hamas, FN og andre organisationer. Han har derfor forsøgt at skaffe tal, udarbejdet af den israelske efterretningstjeneste.
I et andet kapitel lader forfatteren Hamas selv komme til orde, så de kan fortælle, hvad de står for, og hvordan de ser på krigen. Oestermann mener, at dette sikrer et mere sandfærdigt billede af situationen.
I bogen ser man således, Hamas-leder Khaled Meshal i Damaskus forsøge at række en hånd frem mod den vestlige verden, samtidigt med at han gentager, han aldrig vil anerkende Israel.
– Der er kun én fjende i området, og det er Israel, siger Meshal.
Ligeledes forsøger Oestermann at definere, hvad en terrorist er. Han påpeger, at briterne gerne kalder et angreb i England for terrorisme, mens angreb, der finder sted langt borte, bliver kaldt for frihedskamp og guerilla.
Selv definerer Oestermann angreb mod civile som terrorisme, mens han mener krigshandlinger mod en hær måske kan kaldes for frihedskamp eller guerilla.

Verdens reaktioner

Richard Oestermann siger, at man under den seneste krig i Gaza blandede både krig, sport og kultur sammen. Dette førte til, at israelske sportsfolk blev lagt for had. I Malmø var der gadekampe, ligesom israelerne måtte spille tennis uden publikum.
Han påpeger, at også den israelske koreograf Ohad Naharin var ildeset i Californien på grund af krigen i Gaza.
Under krigen indsamlede Oestermann læserindlæg fra den internationale avis International Herald Tribune, der gengav holdningerne i en lang række lande, også de arabiske.
I et af kapitlerne kalder Richard Oestermann krigen i Gaza for den ufuldendte krig. Det betyder, at den næppe er ovre.
Blandt andet påpeges det, at Gaza er på størrelse med øen Stord på det norske vestland. I løbet af 10-15 år vil der måske være tre millioner mennesker på det lille område. Hvordan den situation skal håndteres er ifølge forfatteren et uafklaret spørgsmål.
– Det kan dokumenteres, at der har vært jødisk tilstedeværelse i Gaza i 3.700 år. Da Moses kom fra Egypten i retning af Gaza, drejede han til højre for at undgå filistrene. Men faktum er, at der ikke var filistre på stedet, men egyptere. Det viser studier, som arkæolog Trude Dotan har gjort med sin nu afdøde mand, professor Moshe Dotan, siger Oestermann, der har interviewet Trude Dotan.

Korrespondent

Richard Oestermann er født i Danmark, men kom til Israel i 1961 for at dække sagen mod krigsforbryderen Adolf Eichmann.
Siden har Oestermann arbejdet i landet som korrespondent for flere skandinaviske aviser. Han har i længere perioder arbejdet både for Dagbladet, Arbeiderbladet og Dagen. Nu er Oestermann korrespondent for Norge IDAG, og bogen udkommer til sommer i forbindelse med avisens 10-års jubilæum.
– Det har altid været stor interesse for Israel i Norge, meget større interesse end folketallet tilsiger. Men der er også stor interesse for Norge i Israel, på godt og ondt.
Blandt andet har der været forfærdelige historier om antisemitisme i Norge, set med israelske øjne. På den anden side tror jeg ikke, at Norge er et antisemitisk land, siger Richard Oestermann, der har et langvarigt og godt forhold til Norge.
Oestermann har skrevet seks bøger. Den forrige bog handlede om den anden krig i Libanon, også den udkom på norsk.