En sejr for kristen musik

Ny aftale om musikafgift gør det lettere og billigere for 38 kristne lokalradio- og tv-stationer.Ny aftale om copyright sikrer, at ikke-kommercielle lokalradio- og tv-stationer også fremover kan spille musik for deres lyttere, og endda spare penge og tid til administration.

Kristne lokalradioer kan nu spare 50 pct. på musik, fortæller Mogens Videbæk.

Den fordelagtige aftale er indgået mellem organisationerne GRAMEX og DILEM/KPK.
GRAMEX indhenter betaling på vegne af sangere, musikere og pladeselskaber, når musikken anvendes offentligt i Danmark.
Forkortelsen DILEM står for Danske Idébaserede og Lokale Elektroniske Medier og KPK for Den Kristne Producentkomité. Sidstnævnte repræsenterer 19 kristne lokal-radiostationer og 19 kristne lokaltv-stationer.
Før skulle hver radio- eller tv-station indberette til Gramex hvert kvartal hvor meget musik man havde brugt, og hvor meget der var afgiftsbelagt. Ved den nye skal de blot underskrive en såkaldt ”tro og love-erklæring” til DILEM/KPK én gang om året.

50 pct. besparelse

– Her oplyser den lokale station, hvor mange timers udsendelse, man har haft på ét år, og at musikprocenten er under 50 pct., fortæller KPK’s sekretariatschef Mogens Videbæk til Udfordringen.
Lokalstationerne afregner blot en gang om året med DILEM/KPK, som så sender hele beløbet videre til GRAMEX.
– Det betyder en besparelse på ca. 50 pct. i forhold til den nuværende ordning for medlemmet. DILEM/KPK har taget en beslutning om, at lade den opnåede besparelse komme medlemmerne 100 pct. til gode. Vi beholder ikke pengene selv, men påtager os det administrative ansvar og betalingen, siger Videbæk.
Aftalen lægger i høj grad vægt på afregning efter det faktiske antal lyttere og seere, og opfylder dermed den mediepolitiske aftale, der løber frem til 2010.
Aftalen dækker alle DILEM/KPKs medlemmer. DILEM repræsenterer ca. 100 ikke-kommercielle lokalradio og tv-stationer i Danmark.
– Den nye aftale mellem DILEM/KPK og GRAMEX vil sikre et stabilt fundament for musikafspilning på de ikke-kommercielle radio- og tv-stationer i årene fremover. Vi er meget glade over at kunne tiltræde denne aftale efter disse nye forenklede principper, udtaler bestyrelsesformanden for DILEM, Alex Heick.