Mennesket frem for systemet

Regionsformanden for Kristelig Fagbevægelse i Nordjylland vil præge sundhedspolitikken i Region Nordjylland med sit kristne livs- og menneskesyn. Derfor har Christian Steen sagt ja til at stille op til efterårets regionsrådsvalg for Venstre.
– For mig er der en logisk sammenhæng mellem et liberalt samfundssyn og et kristent livs- og menneskesyn. Som liberal ønsker jeg et samfund og et sundhedsvæsen, hvor det enkelte menneske altid er vigtigere end systemet. Samtidig tror jeg på, at Gud har skabt os til at tage et medansvar for vores omverden, vores medmennesker og os selv, siger Christian Steen.
Christian Steen har været medlem af Region Nordjyllands Videnskabsetiske Komité siden 2007.