Menneskeretsdomstol baner vej for GOD TV

Montering af paraboler er en menneskeret, fastslår domstol til glæde for kristent satellit-tv.I foråret lovede landets største kabel-tv-selskab, YouSee, at lancere GOD TV i Danmark. Et løfte, TDC-selskabet siden har trukket tilbage.

Simon Jacobsen fra GOD TV er fortrøstningsfuld trods løftebrud fra YouSee.

Dermed er seere af den globale tv-kanal fortsat henvist til at hente programmerne via parabol. En mulighed, der til gengæld er blevet markant udvidet efter en EU-dom.
GOD Channels skandinaviske direktør, Simon Jacobsen, opmuntrer således til ikke at tabe modet over udelukkelsen af YouSee’s tv-pakker.
En dom ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strassburg har nemlig gjort det klart, at alle EU-borgere har ret til at opsætte en parabol.
– Det er gode nyheder for alle, der bor i lejlighed og ikke tidligere har haft tilladelse til at montere en parabolantenne, påpeger Simon Jacobsen og tilføjer, at blot en lille parabol på 50 cm, monteret på en altan, er tilstrækkelig til at modtage den gratis tv-kanal.

Vandt kampen for informationsfrihed

Det er Europakonventionens artikel 10, som garanterer informationsfrihed til alle EU’s borgere, der ligger til grund for domstolens afgørelse.
Forud for dommen havde både en boligforening og en svensk domstol krævet, at en irakisk familie i Sverige skulle afmontere deres parabol. Et krav, familien afviste, hvorefter de blev sat ud af deres lejlighed.
Års juridisk kamp, en EU-dom og en bøde på 200.000 kroner til Sverige har siden banet vej for retten til en parabol – og dermed et bredere kanaludvalg for tv-seere.
Netop friheden til at formidle information på tværs af grænser er vital for en international, kristen tv-station.
Ifølge Simon Jacobsen er hovedsproget på God Channel således engelsk, mens andre kristne kanaler sender på både svensk og norsk.