EU-præsident tror på Gud

Herman Van Rompuy er katolik og kristendemokrat.Den 1. januar tiltræder Herman Van Rompuy embedet som EU’s første præsident. Han er erklæret kristen.
Herman Van Rompuy er kris-tendemokrat og var Belgiens premierminister i et år, indtil han for en måned siden blev udnævnt til præsidentembedet i EU, som Lissabon-trakaten banede vej for.
Han er kendt for sin stærke kristne overbevisning og tager jævnligt på retræte i et benedikterkloster. Og han har en hel sektion om religion og filosofi på sin personlige blog.
– Mennesket har brug for hjælp et andet sted fra – fra en norm eller fra Gud. Det kommer ikke på egen hånd frem til det gode, har han udtalt.
Han går efter egent udsagn i kirke hver søndag og beskriver ifølge Kristeligt Dagblad sin tro som ”en oplevelse af at længes efter Gud”.