Net-missionærer ledte 10 mio. til Jesus i 2009

Campus Crusade for Christ mere end tredoblede dermed sidste års antal af nye kristne.Med mere end 10 mio. omvendelser til troen på Jesus har den verdensvidde missionsorganisation, Campus Crusade for Christ, mere end fordoblet dens egne prognoser for 2009.

Missionslederen Walt Wilson glæder sig over at være en del af missionsbefalingen.

Samtidig er det voluminøse antal en tredobling af antallet af omvendte året før, oplyser Global Media Outreach (GMO), der er en gren af Campus Crusade for Christ.
Organisationens gennemslagskraft tilskrives dens målbevidste brug af internettet, hvor evangeliet formidles med både tekst, lyd og video til søgende mennesker i mere end 190 lande.
– Det gør os ydmyge at være en del af missionsbefalingen og se millioner af mennesker komme til Kristus, siger GMO’s leder Walt Wilson til Christian Post.

Må rekruttere
flere missionærer

– Via e-mail får vi respons fra hele verden, hvor mennesker søger forbøn og kirkelig kontakt, siger han og tilføjer, at mere end 1,8 mio. nye kristne i årets løb har taget imod opfølgning og vejledning i dis-cipelskab via organisationens 90 hjemmesider.
For at kunne følge med den markante søgning, har GMO endog måttet udvide antallet af hjemmesider, ligesom rekruttering af flere online missionærer har givet organisationen et travlt år.
Walt Wilson fortæller, at den USA-baserede missions-organisation har et tæt samarbejde med amerikanske kirker, hvor præster bistår med mobiliseringen af de frivillige, der bliver net-missionærer.

Gav evangeliet til
63 mio. mennesker

– Ved hjælp af disse er det muligt for folk fra så fjerne steder som en lille landsby i Afghanistan at stille spørgsmål om Jesus og kristendommen, påpeger Walt Wilson, der sammen med sine missionsivrige tropper var tilgængelig for 85 pct. af verdens internet-brugere i årets løb.
På de 11 mest benyttede internetsprog rakte de på den måde evangeliet til mere end 63 mio mennesker. Hvoraf mere end 10 mio. tog imod det.