Public service og kristen kultur

Til januar begynder forhandlingerne om medieforliget, hvor ”kvalitet” bliver et nøgleord.
I begyndelsen af det nye år begynder de politiske forhandlinger om medieforliget, der skal afgøre, hvor mediestøttekronerne skal placeres de næste fire år.

Landsformand i KLF, Kirke & Medier, Lars Peter Melchiorsen ønsker den kristne arv indføjet i mediekontrakter.

Allerede nu bebuder landets to største partier, Socialdemokraterne og Venstre, dog, at de ønsker et opgør med den hidtidige måde at fordele støttekronerne på.
– Vi er nødt til at se på kvaliteten, lyder det således fra Venstres medieordfører Ellen Trane i fagbladet Journalisten, og hun suppleres af sin socialdemokratiske kollega Mogens Jensen, der taler om at ”reformere” mediestøtten.

Bemærkelsesværdigt

Mens begrebet ”kvalitet” formentligt tolkes forskelligt afhængigt af partifarve, peger landsformand i KLF, Kirke & Medier, Lars Peter Melchiorsen, i sit seneste nyhedsbrev på, at et kvalitetskrav, han håber, kan skrives ind i fremtidige public servise-kontrakter, er formidling af den kristne kulturarv.
Lars Peter Melchiorsen hæfter sig ved, at DR og TV2’s ret detaljerede public service kontrakter ikke på nuværende tidspunkt har sådanne krav.
Han kalder det i nyhedsbrevet ”bemærkelsesværdigt”, at kravet til at formidle dansk kultur ikke indeholder en henvisning til vor religiøse arv.
– Det har været diskuteret, og vil sikkert også blive det under forhandlingerne om et nyt medieforlig, hvorvidt det er hensigtsmæssigt med for detaljerede public service-kontrakter, erkender landsformanden, der dog finder det ”legitimt”, at politikere og brugerne har nogle overordnede forventninger til brugen af de fire mia. licenskroner, som er øremærket til public service.

Rimeligt ønske

Lars Peter Melchiorsen understreger, at hans ærinde ikke er at antaste den redaktionelle frihed.
Men henvisning til de detaljerige kontrakter fastholder han dog det rimelige i, at de forestående forhandlinger af public service kontrakterne også omfatter forpligtelser til at afspejle den kristne kulturarv i Danmark.