Unge, alkohol og efterskole

Efterskolelivet er uforeneligt med rygning, alkohol og stoffer.Når man som forælder skal vælge en efterskole til sin søn eller datter, er der en lang række kriterier, som er vigtige, et af dem er skolens linje omkring rygning, alkohol og stoffer.Efterskolen Kildevæld, som blev nævnt i forbindelse med avisens artikel omkring unges alkoholvaner, har valgt at have nul-tolerance over for indtagelse af alkohol og stoffer under efterskoleopholdet.
Denne linje er valgt for at skabe en tryg og klar ramme om elevernes ophold på skolen, vel vidende at mange af eleverne har eksperimenteret med især alkohol, nogle gør det også ind imellem, når de er hjemme på weekend.
For nogle teenagere vil alkohol og afprøvning af dette endda opleves som en del af det at blive voksen, som jo bl.a. indebærer, at man forholder sig åbent til de værdier og normer, som man er vokset op med – dette gælder også den kristne livsstil.
Hvis ikke man som ungt menneske efterprøver og forholder sig til sin barndom og opvækst, vil vedkommende ikke være i stand til at skabe sit eget livsfundament.

Helt klare rammer

Når mere end hundrede teenagere, som alle er i denne proces, skal bo og leve tæt sammen, mener vi på Kildevæld, at det er vigtigt med rummelighed.
Men også med helt klare rammer på visse områder; derfor er indtagelse af stoffer og alkohol ikke foreneligt med at være elev på skolen.
Når vi også har valgt at være en helt igennem røgfri skole, er det for at skabe et miljø, hvor forældre kan sende deres søn/datter til en skole, hvor heller ikke rygning er en umiddelbar fristelse.
Som skole praktiserer vi en åben og positiv tro på Gud, hvilket betyder, at vi med afsæt i Guds ord arbejder målrettet på at skabe rum for, at Gud ved sin Hellige Ånd kan styrke og grundfæste en stærk karakter i elevernes liv.
At være ung i dag og ville leve efter sunde og gode principper kræver en stærk karakter, hvilket vi som efterskole gerne vil opmuntre og sætte værn om.
Af Poul Jørgensen, efterskolen Kildevæld

Poul Jørgensen er forstander på efterskolen Kildevæld i Kolding og følger op på en artikel om unge kristnes forhold til alkohol i Udfordringen i uge 47.