Nyt center forsker nu i tro og viden

Et nyt forskningscenter ved Københavns Universitet trækker på kirkefædrene i forskning af feltet mellem videnskab og religion.Københavns Universitet (KU) vil være blandt verdens førende inden for forskning, også når det gælder teologi.

Professor og forfatter Niels Henrik Gregersen fra Teologisk Fakultet er en af initiativtagerne til det nye center.

Derfor har Det Teologiske Fakultet i København åbnet et nyt forskningscenter ved Det Teologiske Fakultet. Professor Troels Engberg-Petersen og professor i samtidsteologi Niels Henrik Gregersen er duoen, som leder det nye center, kaldet Center for Naturalisme og Kristen Semantik (CNCS).
Centeret har til formål at udforske forholdet mellem naturvidenskab og religion. Forskningsfeltet er aktuelt, da det seneste årtis videnskabelige diskussion har forsøgt at beskrive religion udelukkende ved hjælp af naturalistiske termer.

Imødegår ateisme

I takt med den moderne naturvidenskabs resultater vokser agnosticismen og ateismen. Religionernes historiske oprindelse accepteres, men dens nutidige aktualitet og karakter er reduceret til blot at være en kulturel parasit.
– Hvordan sætter naturvidenskaberne grænser for moderne teologi? Og hvordan kan teologien selv bidrage til forståelsen af den natur, vi har omkring os, og som vi selv er?
Det spørger professor og forfatter Niels Henrik Gregersen, som foruden aktiviteten i CNCS også underviser i faget Dogmatik og holder foredrag internationalt.

Urkirkens tænkning

Det nye center vil komme spørgsmålene i møde ved at nytænke forholdet mellem den antikke videnskabsfilosofi og den tidligste kristne tænkning, som særligt drejede sig om natur og Gud.
Særligt har centerets studier fokus på den antikke filosofiske retning stoicisme, som mener, at fornuften er den højeste autoritet. Dette syn på fornuft medfører, at Gud bliver til verdens samlede fornuft og alt det, som fornuften opfatter. Gud er derfor totalt indesluttet i verden og findes ikke uden for den. Dette syn adskiller sig ikke meget fra den nutidige videnskabs indstilling. Derfor er forskning i, hvordan den tidligste kristne tænkning tacklede denne udfordring, vigtig.
Ideen er, at nutidens kristne simpelthen kan lære af oldkirkens kristne og deres møde og samspil med datidens filosofi.
Center for Naturalisme og Kristen Semantik vil fortsætte frem til 2013.