-Bibelen er bæredygtig

– Bibelen er troværdig og kan holde til mødet med nutidens kloge mennesker, fremhævede Henrik Arendt Laursen ved et STORmøde for IM i København.Kan man stole på Bibelen? Ja, det mener Indre Mission, som inviterede til STORmøde om Bibelens bæredygtighed anno 2008.

Bibelen er ikke en halvsand historieforvridning, sagde Henrik Arendt Lausen ved Indre Missions STORmøde i København.

Der var kun 40 mennesker til stormødet i Bethesda i København. Til gengæld var emnet for aftenen særdeles stort: ”Bibelen bæredygtig i 2008?” udlagt af sognepræst og tidligere generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende, Henrik Arendt Laursen:

Ikke halv sand,
men helt sand

– Nogle mener, at Bibelen er en halvsand historieforvridning, hvor man bare vil fremhæve, hvad vi selv tror på. Jeg tror, at vi har brug for, at læse Bibelen og for alvor tro at det er Sandt med stort S, sådan virkelig sandt.
– Der findes kloge, dygtige og veluddannede videnskabsmænd og arkæologer, som kan bekræfte, at Bibelen er Sand, fortsætter H.A. Laursen, mens han rækker Bibelen frem: – Bibelen er troværdig og kan holde til mødet med nutidens kloge mennesker.

Gud leger gemmeleg

– Bibelen er Guds åbenbaring, mener Laursen. – Gud er skjult, men i Bibelen træder Gud frem fra sit skjul og har gjort sig synlig i den.
Men selv om Bibelen er sand, er Bibelen ikke Gud, fremhæver sognepræsten:
– Bibelen er kun et middel, et mellemled, Gud taler igennem. Vi skal ikke falde på knæ for Bibelen, men for Bibelens Gud. Gud har åbenbaret sig og vist os, hvem han er, og det har han gjort i Bibelen.
Åndelige oplevelser kan ikke endegyldigt vise os, hvem Gud er, mener Henrik Arendt Laursen:
– Det kan være, vi leder efter Gud i specielle åndelige oplevelser, i stilheden, ude i naturen, i vores tradition eller i den evangelisk lutherske bekendelse.
– Men…, fremhævede Henrik Arendt Laursen: – Gud har gjort sig åbenbar hér i Bibelen. Jeg siger ikke, at det er galt med åndelige erfaringer osv., men vi går galt i byen, hvis vi ikke bruger det sted, hvor Gud er åbenbaret – nemlig i Bibelen, fortsatte han.

Guds ufejlbarlige ord

– Flere af os tolker Guds Ord, så det passer til vores liv, i stedet for at få vores liv til at stemme med Guds Ord, udfordrede han og konkluderede: – Bibelen er bæredygtig, og vi har lov til at tro på det som Guds Ord.
Og dette syn er afgørende for, om Indre Mission fortsat skal være en vækkelsesbevægelse, mener han:
– Enhver sand vækkelse i kirkens historie hænger sammen med en forståelse af Bibelen som Guds eget ufejlbarlige Ord. Bibelen skal være kilde.
– Vi lever i dag i en åndelig søvn. Hverken præster eller Indre Missions ledere er kilden til vækkelse. Vækkelsen begynder i Bibelen, sluttede han.