Professor med blik for Bibelens billedtale

Litteraturprofessor Erik A. Nielsen fortæller om det kristne billedsprog i DR P1.
”Forstår I ikke billedet…?”

I september 2009 udgav litteraturprofessor på Københavns Universitet, Erik A. Nielsen, værket ”Kristendommens retorik” om det kristne billedsprog.

Sådan følger Jesus op på sin lignelse om ”sædemanden” i Markusevangeliets udgave på hverdagsdansk (Mark. 4,13).
Et lignende citat, hentet fra Johannesevangeliet har fået plads på forsiden af bogen, ”Kristendommens retorik”, der udkom i september sidste år:
”Sådan har jeg talt til jer i billeder…” (Johs. 16,25).
Med afsæt i dette Jesu-ord forsøger professor Erik A. Nielsen at øge forståelsen for det kristne sprogs metaforer, som i dag er gådefulde for mange.

De kristne koder

Sproget er fyldt med billeder, der kræver en forståelsesramme. Hvis ikke man kender betydningen af billederne i sproget, forbliver det lukket.
Det gælder i særlig grad den billedrigdom, der findes i Bibelen, salmerne og den ældre litteratur. Her er der ifølge professoren dyrebare skatte, der står i fare for at gå tabt.
I en samtale med Anders Laugesen fortæller Erik A. Nielsen i radioprogrammet ”Mennesker og tro” på DR P1 om den tydning af tilværelsen, der findes i de kristne koder, ligesom han reflekterer over, hvad der sker, når en væsentlig del af sproget er blevet til en lukket kode for de fleste.

Musikalsk fortælling

Programmet vil også indeholde en musikalsk fortælling om forklarelsen på bjerget, hvor Jesus med tre af sine disciple oplever en åbenbaring sammen. En begivenhed, der er central i Erik A. Nielsens tilgang til kristendommens virkelighedsforståelse.

Mennesker og tro DR P1
Søndag den 24. januar
kl. 8.03 og lørdag den
30. januar kl. 19.03