Tal så din partner forstår dig

Kommunikation er en livslang proces, som vi har brug for at øve os i. Denne uges undervisning ”At tale sammen og blive forstået” giver os gode redskaber til at forbedre vores kommunikation og dermed vores parforhold.Lug ukrudtet, før det kvæler kærligheden. En åben og fri kommunikation er en forudsætning for et levende ægteskab.

Modelfoto

Kommunikation er for ægteskabet, hvad blodet er for kroppen. Blodet transporterer næringsstoffer til cellerne, så de kan leve og fungere. Ved at kommunikere og dele vore tanker, oplevelser og følelser med hinanden holder vi kærligheden levende. Blodet transporterer også affaldsprodukter bort, som ellers ville forgifte cellerne. Gennem en åben kommunikation kan vi befri os fra skuffelser, vrede og bitterhed, som ellers ville have forgiftet samlivet og dræbt kærligheden.
Budskabet er at få ryddet ukrudtet væk, før det vokser sig stort og stærkt og kvæler kærligheden.

Vi sender mange budskaber

Kommunikation er en proces, hvor vi hele tiden udsender, modtager og tolker en masse forskellige budskaber. Vi taler sammen og viser gennem vores kropssprog, hvad vi tænker, mener, føler og vil. Vi lytter til, hvad den anden siger, aflæser mimik og kropssprog og forsøger imens at tolke betydningen af det, vi ser og hører. Det, vi modtager, bliver forarbejdet ud fra hvordan vi selv har det. Med andre ord farver vores egen følelsesmæssige tilstand det vi modtager.
Kommunikationsproblemer opstår ofte, fordi vi ikke tilstrækkeligt klart giver udtryk for vores ønsker og behov. Resultatet er misforståelser og skuffelser, der kunne være undgået.

Brug ”jeg-budskaber”

En almindelig årsag til skænderi og konflikter i ægteskabet er, at vi overdriver og generaliserer, særligt når vi er stressede og irriterede over noget.
Ordene ’aldrig’ og ’altid’ er som gift for kommunikationen, og de fleste ved, hvor ødelæggende bebrejdelser kan være.
Alligevel kommer vi til at såre hinanden, fordi vi har svært ved at kontrollere og udtrykke vores følelser på en konstruktiv måde.
Et forslag er at give ”jeg-budskaber” frem for ”du-budskaber”.
”Du-budskaber” indeholder næsten altid generelle negative udtalelser om den andens personlighed, eksempelvis:

Du er altid ligeglad med, hvad jeg mener.
Du er præcis lige så stædig som din mor.
Du ligner din far.
Du vil altid have ret.

”Du-budskaberne” er destruktive og ødelæggende for kærligheden.
Alternativet er ”jeg-budskaber”:

Jeg bliver så irriteret, når vasketøjet ligger i en stak på gulvet.
Jeg bliver ked af det, når vi er til fest, og du ikke snakker med mig.
Jeg synes, det er uretfærdigt, at jeg skal sørge for al husarbejdet alene.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Jeg-budskaber” udtrykker hvad vi tænker og føler som følge af den andens handlinger i en bestemt situation. Her er ingen vurdering af den andens personlighed, man beskriver kun vedkommendes opførsel og fortæller, hvordan man selv påvirkes af den. Pointen er at omformulere de negative ”du-budskaber” til konstruktive ”jeg-budskaber”, så risikoen for at såre hinanden bliver mindre, og chancen for at komme hinanden nærmere øges.

At lytte og forstå

Det vigtigste og måske sværeste er at lytte. Ofte forbinder vi det at lytte med noget passivt. Når vi lytter passivt og uengageret, får vi sjældent fat i budskabet og skader kommunikationen.
Lytter vi derimod aktivt, engageret og koncentreret med fuld opmærksomhed, giver vi den anden oplevelse af værdi, en oplevelse af, at ”jeg har værdi for ham”. At lytte handler om vilje og træning.
Og det handler om at kunne skelne mellem egne behov og den andens behov, samt at kunne udsætte egne behov.
Men det handler også om forforståelse for at kunne forstå det, som man hører.
En mand fortalte engang, at han lærte meget om, hvordan hans kone tænkte, følte og handlede ved at give hende udprægede kvindebøger. Ikke for at hun skulle læse dem, men for selv at få lejlighed til at læse dem. Det hjalp ham talrige gange til at se verden ud fra hendes perspektiv og gjorde det muligt for ham at leve sig ind i hendes verdensopfattelse. Bøgerne havde hjulpet ham til at ”dumme” sig lidt mindre.
Kommunikation er en livslang proces, og hver dag er Guds gave til os, hvor vi får lejlighed til at øve os mere eller mindre bevidst.

Brug små tricks

I kan benytte jer af forskellige små tricks, når I taler sammen. ”Talekortet” benyttes ved at finde en genstand, fx et plastikkort, som holdes af den person, der taler. I dette tidsrum lytter den anden, og det er kun ”talekortsholderen”, som må tale. Herefter bytter man, og den anden får ”talekortet”. En nem metode til at hjælpe os til at lade den anden tale færdig. ”Tale og lytte-teknikken” fra PREP anvender også et ”talekort”, der bestemmer, hvis tur det er til at tale. Efter den talende har sagt nogle få sætninger, skal den anden part gentage det hørte – gerne med egne ord. Det kan være en fantastisk oplevelse at høre sin partner sige de ting, man selv går og tumler med. Teknikken hjælper os til at lytte og forstå. Prøv det bare nogle gange, gerne med nogle hverdagsting, bare for at øve jer. Bliv ved, selv om det føles kunstigt i starten! Det betaler sig!
Evnen til at kommunikere er en gave fra Gud. Skaberens vilje er, at vi skal styrke vores relationer i familien, i menigheden, på arbejdspladsen og hvor vi nu bevæger os. Derfor er det så afgørende at udvikle og forfine evnen til kommunikation.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der findes en række rådgivnings- og samtaletilbud, f.eks. fra foreningen Familier På Vej (www.familierpaavej.dk) som tilbyder landsdækkende rådgivningssamtaler.

Af Leif Nielsen, autoriseret psykolog og Bea Nielsen. Ledere for rådgivningstjenesten i ”Familier På Vej”