Problemer er til for at blive løst

Alle forhold støder ind i problemer. Men det er muligt at løse dem på en god måde, som kan være med til at styrke ægteskabet.Livet er fyldt med problemer: accepter det! Livet er ikke en dans på roser. Der er op- og nedture. Vi ved det godt alle sammen, men accepterer vi det som en del af livet?Meget er vundet ved at acceptere problemer. Nogle mener endda, at hvis du accepterer problemet, er der faktisk ikke noget problem. For hvem bestemmer, om rodet i stuen er et problem, eller om det opslåede toiletbræt er et stort problem? Det gør du – i hvert fald langt hen ad vejen. Du bestemmer, om du oplever glasset halvfuldt eller halvtomt. Når du fokuserer på det positive, på det du har, og det du opnår, fremfor det, du ikke har og ikke opnår, så bliver problemerne meget mindre – og også nemmere at løse!

Tanker, følelser, adfærd og kropsfornemmelse

At tænke positivt kan være rigtig svært, især når man selv oplever, at der er mange problemer rundt omkring én. Chefen rykker efter rapporten, manden er aldrig hjemme, og barnet skriger. Pyyyh! Her er det svært at finde overskuddet frem og ikke vrænge ad hinanden. Men hvis vi får indsigt i vores adfærd, og hvordan den styres, kan det lade sig gøre. Vi styres i høj grad af følelser og tanker, som påvirker vores adfærd og vores kropsfornemmelse. Prøv at være mere bevidste om, hvordan følelser forvirrer, farver, forstærker, forurener og samtidig livliggør dialogen. Vi behøver ikke at løse problemer, når vi er sure, vrede eller trætte. Al erfaring peger på, at det går nemmere, når vi er i følelsesmæssig ligevægt og udhvilede.

Den kognitive diamant. Christian A. Stewart Ferrer (taget fra Wikipedia).
Håndtering af problemet

Det er afgørende, hvordan I håndterer problemet. Ofte er det ikke selve ”problemet”, der er problemet, men måden vi håndterer det på. Vær opmærksom på de følgende områder, der kan forbedre jeres håndtering af problemer.

A) Ofte skyldes problemer manglende viden og oplysninger. Når man forklarer hinanden, hvad problemet handler om, er det ofte allerede løst.

B) Fokuser på løsninger frem for problemer. Tal mere om, hvordan du gerne vil have det, frem for det du ikke vil have, og hvor synd det er for dig.

C) Vær ansvarlig. Du er ikke et offer, men en aktør, og du har dermed et medansvar: Medansvar for den gode stemning og den gode proces, medansvar for den andens og dit eget selvværd. Din partner skal behandles ordentligt, og du skal kræve en værdig behandling af dig selv.

D) Arbejd som et team. Det er ikke et spørgsmål om at få ret, men om at begge parter får en grundlæggende oplevelse af at blive mødt med respekt. Problemløsning er en forhandling med den anden, men også en forhandling med dig selv.
Alt afhænger af øjnene, der ser. Som hovedregel oplever din partner ikke situationen på samme måde som dig. Anerkendelse af den andens perspektiv er afgørende. Oplevelsen af at blive set, hørt og forstået bevirker, at man kan komme ud af en konflikt med værdighed, også selvom man ikke har fået sin vilje.


Artiklen fortsætter efter annoncen:E) Udvælg dine kampe med omhu og overvej, hvor stort det her problem egentlig er. Jo mindre selvhøjtideligt og selvretfærdigt I formår at gå til løsninger og problemer, desto større kreativitet vil I opnå.

Problemhåndteringsmetode fra PREP

PREP anbefaler en god og struktureret model til at løse problemer. Trinene er enkle, men kræver alligevel tid og vilje til at arbejde sammen og til at løse problemet. Modellen indeholder to overordnede trin:
1) Problemdiskussion
2) Problemløsning
a. Hvad skal tages op?
b. Brainstorm
c. Enighed og
kompromis
d. Opfølgning

Problemdiskussionen går ikke ud på at løse problemet, men at beskrive problemet. I skal først begge være klar over, hvad problemet i grunden er, før I kan gå videre til løsningen af problemet. Ofte løser en sådan problemdiskussion allerede problemet, fordi partneren føler sig hørt og forstået.
Selve problemløsningen begynder med en slags dagsorden.
a. Bliv enige om, hvad I vil tage op. Hvis det er et stort problem, I er ved at diskutere, så del det evt. op i nogle delområder, og begynd med den letteste del.
b. Brainstormen åbner op for jeres kreativitet. Her kan I foreslå alt, hvad I kommer i tanker om, som kunne løse problemet. Skriv alt ned, og lad være med at vurdere eller kritisere din egen eller den andens ide. Tænk vildt og sjovt!
c. Det næste trin skal føre jer til en konkret løsning – en løsning I er enige om. Det skal være en fælles løsning, som I som team kan stå inde for.
d. Opfølgningen er også en del af problemløsningen. Aftal evt. et tidspunkt, hvor I sammen vil følge op på problemet og den fælles løsning, I kom frem til. Så kan der foretages justeringer eller findes nye løsninger. Bed sammen over det og læg det i Guds hænder.
Fortvivl ikke, hvis det ikke lykkes perfekt de første gange. Problemløsning er en færdighed, der skal læres og udvikles hen ad vejen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tilgivelse

Som Jesus tilgiver os hver eneste dag, ønsker han også, at vi tilgiver hinanden. Det kan være rigtig svært, men hvor er det også en stor hjælp både for os og for vores partner. Tilgivelse er ofte en vigtigt brik i problemløsning.

Bliver det for svært, og har I behov for hjælp, så findes der en række rådgivnings- og samtaletilbud, f.eks. fra Familier På Vej (www.familierpaavej.dk), som tilbyder samtaler i hele landet.