Du bliver båret

Kristus i os. Det er et besynderligt udtryk. Havde der stået Kristus for os, var det lettere at forstå. Kristus er død for vore synder, Kristus er stedfortræder for os, Kristus er Guds syndofferlam for os, Kristus er Herre for os. Men Kristus i os. Så kommer det tæt på.Henrik Højlund
Sognepræst i
Løsning – Korning

Det er ikke mærkeligt, at Paulus kalder det en “hemmelighed”. På græsk står der “mysterion”. Det er et mysterium. Kristus i os – det kommer så tæt på, at det bliver mystisk. Man kan på en måde ikke længere finde ord for det. Kristus bliver det bærende i hele mit liv.
Jeg skal så meget som kristen. Jeg skal så meget som menneske. Hver dag står jeg op til: skal, skal, skal – krav, krav, krav. Sådan er det. Det er ikke til at slippe for. Men i det afgørende, der hvor hele min eksistens er på spil, min nuværende og evige eksistens, skal jeg ingenting. Der er Kristus alt, han er mit håb.
Hvor er det godt, at Paulus minder os om det. Hvor er det godt at få disse briller på igen: I det altafgørende er du båret. Du, som bærer byrder hver dag, du er selv båret fra først til sidst.
Jeg ser mit liv gennem disse briller. Jeg ser sammenhængen gennem Kristus-brillerne. Alle de løse tråde samler sig i det ene punkt: Kristus.

Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

Kristus ønsker at fylde vores synsfelt i dag, så han i morgen og alle dage bliver selve det blik, hvorigennem du ser alt andet i dit liv.

Fra bogen ”Gentagelsen er det daglige brød”
af Henrik Højlund.
Credo Forlag