10 dage i bøn forud for Global Day

Forud for den fælles globale bededag, som holdes i hele verden Pinsedag, lægges der op til, at vi beder i ti dage.

Fra sidste års GDOP. Her kunne man skrive en bøn og hænge den op på korset. Ved arrangementets slutning var korset næsten fyldt med små sedler til Gud.

Inspirationen kommer fra dengang, hvor den kristne kirke blev født ud af disciplenes angstfyldte ventetid mellem Kristi Himmelfart og Pinsedag.
Jesus var steget til himmels efter at have sendt disciplene ud i al verden for at fortælle de gode nyheder om ham.
Men Jesus sagde også, at de skulle vente på kraften fra det høje, Helligånden, som skulle komme over dem og give dem den nødvendige kraft.
Efter at han havde forladt dem, holdt de sig derfor indendøre – af frygt for det fjendtlige samfund – og bad i de ti dage fra Kristi Himmelfart til Pinsedag, hvor Helligånden faldt over dem og de fik kraft og frimodighed. Den dag blev kirken født. Ikke som en officiel institution, men som Guds levende menighed.
Derfor opfordrer Global Day of Prayer til:

Forberedende bøn i 10 dage

Fra Kristi Himmelfartsdag og de følgende ti dage vil millioner af kristne bede uafbrudt – dag og nat – sådan som de første disciple gjorde.

Global Day of Prayer: Pinsesøndag

Pinsesøndag vil tusindvis af kristne ud over hele verden samles for at bede på offentlige pladser, i kirker, på stadioner og torve.

90 dages velsignelse

På samme måde som de første kristne forvandlede deres lokalsamfund, kan vi gennem praktisk handling være til velsignelse for vore naboer.
– I de 90 dage er visionen, at gå ud og vise Guds kærlighed i det nærmiljø du og jeg færdes i til daglig. Når du udtrykker Guds kærlighed, vil det hjælpe dine medmennesker frem til en håndgribelig oplevelse af at Gud elsker dem, hedder det i oplægget fra GDOP.
For at hjælpe os i gang med at velsigne andre, peger GDOP på de mennesker, Jesus nævner i Matt. 25: de sultne – de fremmede – de nøgne – de syge – de fængslede – samt de faderløse og enkerne.
Men udfordringen er at se, hvor der er behov for at hjælpe nogen i dagens Danmark, hvor behovene ikke kun er fysiske.
Mere inspiration og oplysninger kan findes på hjemmesiden globaldayofprayer.dk eller ved henvendelse til GDOP i Danmark på tlf. 32 340 119.
Der er trykt 5.000 bedeguider og plakater.
Bornholm er med i år. Det er John Mester, som samler menighederne på Kyllingemoderen. Og i København er samlingen flyttet fra Rådhuspladsen til Søndermarken, lige overfor Zoologisk Have. Det er Københavns højeste punkt og Peter Gøtz fra Evangelisk Alliance vil stå for bønnen sammen med pastor Ruth Cilwik. Desuden mødes man på Fyn, på Skamlingsbanken, i Horsens, Holsted og Aalborg.
Henri.