Kristelig Fagforening eksporteres nu til Norge

Kristelig Fagforening vokser ikke kun i Danmark, men er også i gang med at etablere sig i Norge.
Den norske journalist Henrik Pryser Libell fortæller til Udfordringen, hvordan Krifa bliver modtaget i nabolandet.Kristelig Fagforening vokser i Danmark og er nu også ved at etablere sig i Norge. Den norske Krifa-leder, danskeren Stefan Winther, mener, at finanskrisen har fremmet forståelsen for Kristelig Fagforenings filosofi i begge lande.

Danske Stefan Winther er leder for Krifas norske afdeling. I Danmark har han tidligere været leder af Refleks Musik og ejer nu musikforlaget CMD.

Kristelig Fagforening er Danmarks 5. største fagforening med sine 111.000 medlemmer, – en vækst på 2000 siden sidste år. Samtidig har dansk LO nedadgående medlemstal. Nu har organisationen, som er imod strejke som middel i en arbejdskonflikt, også etableret sig i Norge, – men vil ikke oplyse, hvor mange medlemmer de har.
– Målet er 10.000 medlemmer på fem år. Jeg tror, Norge er moden for os, siger daglig leder i den norske fagforening Kristelig Fagforening (Krifa), Stefan Winther, til Udfordringen.
– Vi ønsker ro omkring medlemstallet, mens vi bygger arbejdet i Norge op, siger Winther.
Hans forgænger i jobbet, nordmanden Åge Matre, sagde i opstartsåret 2008, at Krifa ville oplyse medlemstallet hvert år via årsrapporter, men Winther vil nu vente med at levere en rapport til 2011. Winther siger, at fordi organisationen formelt set er en norsk filial af den danske organisation, behøver den ikke at levere årsrapporter med medlemstal de første tre år.
Det er den danske moderorganisation, som betaler for driften, indtil den norske afdeling kan stå på egne ben.
Den norske forening er altså stiftet af den danske moderorganisation, som er over 110 år gammel. Moderorganisation har sine historiske rødder i miljøet omkring Indre Mission og har eksisteret siden 1899. Medlemstallet eksploderede omkring 1970, fra nogle få tusinde til dagens cirka 100.000.

Store foreninger

Den samme enorme succes forventes ikke umiddelbart i Norge. Noget af forklaringen på, hvorfor Krifa voksede sig så stor omkring 1970, er, at arbejdsledighedsordninger i Danmark siden da har været reguleret gennem fagforeningerne, og ikke staten. Det er de derimod i Norge.
I Danmark gør de ikke-strejkende organisationers(de gule fagforeninger) størrelse, at fronterne mellem dem og den øvrige fagbevægelse er hårdere trukket op end i Norge. I 2008 var LO og Krifa i Danmark tæt på at støde sammen over to frisørkæder, som ønskede, at deres frisører skiftede medlemskab fra LO til Krifa for at overgå til en aftale mellem Krifa og Kristelig Arbejdsgiverforening. – En overenskomst, kæderne kunne spare fem millioner kr. på.
– Krifa er en ulv i fåreklæder. Det er ingen fagforening, og de truer hele den danske model, har sekretariatsleder Finn Larsen i dansk LO sagt.
Kritikken har heller ikke ladet vente på sig i Norge i de første to år af Krifas eksistens. Blinde passagerer og strejkebrydere er de blevet kaldt, og særlig LO har været aggressiv med udspil og tordnet mod “krifa-modellen” i debatter.
Rådgiver Stein Stugu i den norske fagbevægelses tænketank DeFacto siger som Larsen, at Krifa ikke er en fagforening, blandt andet fordi den afviser strejke som virkemiddel.

Moderne metoder

Men Stefan Winther ser slet ikke på det på samme måde.
– Vi går ind for mere moderne løsningsmidler på konflikter end strejke, siger Stefan Winther til Udfordringen.
– Særligt i finanskrise er der mange, som ikke ønsker et medlemskab i en fagforening, som kan tvinge dem ud i en strejke, der truer fremtiden for både den enkelte ansatte og virksomheden som helhed. Tilmed rammer strejken som regel en uskyldig tredie part. Det er derfor, vi mener, strejke er et gammeldags virkemiddel i et moderne arbejdsliv, siger Stefan Winther.
Han siger, at fagforeningen ikke sigter mod bestemte erhverv eller faggrupper i Norge, men at de som målgruppe har de ansatte i mindre virksomheder. Winther peger på, at mere end otte ud af ti virksomheder i Norge har under 20 ansatte, og næsten halvdelen har mindre end fire ansatte.

Krifa annoncerer bl.a. på sin norske hjemmeside med, at den vil skaffe lønmodtagerne den løn, de har krav på.
De små virksomheder

– De små og mellemstore virksomheder er mere sårbare. Her føler arbejdstagerne sig ofte i samme båd som arbejdsgiveren, mener Winter.
Han tror desuden, at mange fra denne målgruppe tilhører de ca. 900.000 i Norge, som ikke er organiseret i en fagforening.
Dermed er Krifa ikke en udfordrer til de traditionelle fagforeninger – men i stedet et tilbud til dem, som ikke er i fagforening – og som heller ikke er selvstændige erhvervsdrivende eller arbejdsgivere.
– Vi er først og fremmest en fagforening, som vil støtte op om dem, som forhandler deres egen løn, særlig i små virksomheder, der har svært ved at gå i strejke på grund af tætte relationer, argumentere Winther. Men norske Krifa ønsker også af være fagforening for medlemmer med kollektive tarifaftaler.
Foreningen har trods navnet ingen regler om, at man skal bekende sig til kristendommen, men siger, at ideologien bygger på kristne ideer.
Af Henrik Pryser Libell