Kristen kommunikation

Nyttig og velskrevet bog om den verbale kommunikations svære kunst.Efterhånden er der udkommet en del bøger om den talte kommunikations svære kunst i kristent regi. Men emnet er vigtigt, så der er altid plads til én til, og den kommer så her.Bogen sigter ambitiøst efter at levere værktøjer og inspiration, der direkte kan skabe en forandring i tilhørerens personlige liv; den har således principiel interesse for et bredt publikum: præster, prædikanter, søndagsskoleledere, børne-, junior- og ungdomsledere, evangelister, fritidsprædikanter m.fl.

Letlæst introduktion

Bogen er markant anderledes i anslaget end de fleste andre: Dens første halvdel er således en letlæst og sine steder fornøjeligt ironisk introduktion til emnet, udformet som en fiktiv skildring af en præsts gennemgribende forkynderkrise og den lektie, Gud lærer ham gennem en uskolet lægmandsprædikant: at man må have hjertet med sig for at kunne få budskabet klart igennem. Evangeliet skal ikke blot siges, det skal høres, opleves og erfares:
”Hvordan kan du forvente, at dine tilhørere lytter med så stor opmærksomhed, at de kan fastholde, hvad du har sagt, hvis du ikke selv kan huske det?” er det udfordrende spørgsmål, bogen søger at besvare (s. 60).

Uortodokse tanker

Entydighed i formidlingen af budskabet er vigtig. Forfatterne sammenligner rammende prædikenens situation med rejseselskabets: Også her skal alle gerne både samles op og sættes af samme sted. Bogen ridser syv vigtige ledetråde op, der kan hjælpe den kristne formidler på vej og give god livsgrund under fødderne til de tvivlende, de håbefulde, de afventende, de opgivende, skabningen der sukker:
”Det kan være, du finder nogle af vores ideer udfordrende, måske tilmed en smule uortodokse. Men før du afviser disse tanker som ubrugelige, så lad mig sætte dem ind i en sammenhæng, som vi alle kan forstå … Hvert enkelt menneske, der sidder høfligt og lytter til dig hver uge, er måske kun et skridt fra moralsk, økonomisk eller ægteskabeligt sammenbrud … Der sidder de så … Hvad vil du gøre? Hvad vil du sige? Sådan ser den verden ud, som vi er sat til at møde” (s. 90-91).

Syv ledetråde for formidleren

Og her er så de syv bud på, hvordan formidleren kan bringe menighedens medlemmer til personlig forandring:
Fastlæg dit mål. Vælg kun én pointe. Lav en disposition: MIG (orientering, at skabe en relation til tilhørerne), VI (identifikation), GUD (oplysning), DU (opfordring) og VI (til gensidig inspiration). Bliv ét med budskabet. Engager dine tilhørere. Find din egen stemme. Begynd forfra, når du kører fast; bed.
Det er en velskrevet og nyttig bog. Du risikerer, at du ikke er helt den samme efter endt læsning. Og risikoen optimeres markant ved at omsætte bogens budskaber til praksis, forstås.

Andy Stanley & Lane Jones:
Bliv hørt! Til en forandring
203 sider • 249,95 kr.
LogosMedia