Find gode sider hos din ægtefælle

“Det er sjældent, to mennesker er gift med hinanden, uden at de har påskønnet de gode ting og set det bedste i hinanden …”Sådan skriver Alan J. Peterson i bladet “Home Made”. De positive sider i den anden part svarer til vores behov. Vi lægger ikke kun mærke til dem, men vi sætter pris på, at den anden har disse sider. Uden at vi tænker over det, bliver vi en ”gode finder”, – en, som lægger mærke til og finder noget godt i et andet menneske. Og vi forventer de bedste resultater.

Men som tiden går, efter at man er blevet gift, begynder man desværre at finde flere fejl end gode sider hos hinanden. Vi begynder at kritisere de træk, vi engang beundrede som styrker. Normalt drejer det sig om karaktertræk, som vi selv mangler – styrker vi har brug for hos vores ægtefælle, for at fuldføre vores personlighed.
Hvis vi fx har en tendens til at give op, begynder vi at kritisere vores ægtefælles stabilitet og mangel på følelsesmæssig forståelse.
Er vi sygelige ordensmennesker, kan vi ærgre os over den andens manglende evne til at organisere.
Har vi mange gode ideer og er fyldt med aktivitetsiver, kan vi kritisere den andens manglende kreativitet.
Er den ene ægtefælle altid overordentlig korrekt, kan han eller hun beklage sig over den andens afslappede holdning.
Når man er mere optaget af at dømme end at værdsætte, er grundlaget for ægteskabet truet. Vi må aldrig lade kritik erstatte det at finde gode karaktertræk hos den anden.
I det første år vi var gift, var jeg hurtigt ekspert i at finde fejl hos min mand, samtidig med at jeg helhjertet beundrede mig selv. Jeg betragtede ham som en klump ler, jeg kunne forme til at ligne mit eventyrbillede af en stærk, selvsikker mand (som aldrig ville kunne holde ud at være gift med en selvsikker person med en jernvilje, som min).
Jeg ignorerede den store styrke, han viste ved at være god, ydmyg og ægte. Det var sider, jeg manglede. Det viste sig, at de egenskaber, der gjorde, at han følte sig tiltrukket af mig, var de sider jeg kritiserede, fordi jeg betragtede dem som svagheder hos ham.
I dag er jeg ved Guds hjælp en, der finder gode sider – en ”gode-finder” – hos min mand. Jeg har brug for hele min mands styrke for at blive komplet, ligesom han har brug for min spontanitet, mine organisatoriske evner og min udadvendte person, for at han skal blive komplet.
Min mand har, ydmyg som han er, fra den dag vi blev gift accepteret, at jeg supplerer ham.
James Dobson fortæller en historie om en læge, der stod ved sengekanten hos en ung kvinde. Hele ansigtet bar præg af, at hun netop var blevet opereret. Munden var skæv og anderledes. En lille gren af ansigtsnerven, den ene der førte til mundmusklerne blev beskadiget.
“Vil min mund komme til at se sådan ud?” spurgte hun.
“Ja,” svarede jeg.
Hun nikkede og sagde ikke mere. Så begyndte hendes mand at smile.
“Jeg kan lide den,” sagde han. “Det er sød.”
Uden at sige mere, bøjede han sig ned og kyssede hendes skæve mund.
”Jeg så, hvordan han formede sine egne læber, så de passede til hendes for at vise hende, at de stadig kunne kysse hinanden. Jeg holdt vejret, og betragtede underet” , fortæller Dobson. (Fra bladet ”Focus on the Familiy Bulletin).
Denne kvinde fik ubetinget kærlighed og værdsættelse – noget som alle ægtefæller længes efter.

Opgaver

1. Hvad var det første, der gjorde, at du følte dig tiltrukket af din ægtefælle?
2. Hvilke af din ægtefælles stærke sider mangler du? Hvordan kan disse styrker være med til at gøre dig komplet?
3. Hvornår hjalp en af din ægtefælles styrker dig gennem en vanskelig tid? Fortæl, hvad der skete.
Ugens udfordring
Spørg dig selv hver dag: Er jeg min ægtefælles “gode finder” eller “fejlfinder”?
Af Bobbie Yagel