Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5,50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Hvorfor så megen sygdom og lidelse i verden?

Kære Orla Lindskov
Tak for din gode Brevkasse, hvor så mange emner bliver taget op.
Jeg undrer mig meget over, hvorfor der findes så megen sygdom og lidelse i verden. Ja, selv i min egen lille by, hvor jeg tror, at de fleste betragter sig som kristne, hærger der så megen sygdom. Jeg fik tidligt i mit liv det indtryk, at sygdom var et Guds slag i ansigtet på vantro syndere. Men det kunne jeg tidligt se ikke holdt vand. Jeg så jo også og ser stadig mange syge kristne. Hvad mener du årsagen er til så mange syge kristne?
Jeg tror jo fuldt og fast på, at Bibelen er Guds budskab til menneskene, og jeg læser jo, at forkyndelse og helbredelser var uløseligt knyttet sammen hos Jesus i hans tjeneste og også i den første menighed, f.eks. hos Paulus. Hvorfor er forkyndelse og helbredelse ikke stadigvæk knyttet sammen i alle kirker? For mig at se burde den jo være det, hvis det altså er Bibelen vi skal rette os efter. Måske ville der så også være færre syge i vores land, hvis Bibelen også på dette punkt blev taget alvorlig.
P.S. Jeg har nu selv levet med sygdom i adskillige år.
De bedste
hilsner fra K.

Svar 1:

Sygdom rammer alle

Kære K.
Det ville være forkert at betragte sygdom som Guds slag i ansigtet på vantro syndere. Også fordi, som du selv siger, også kristne kan blive ramt af sygdom. Altså er Guds slag i ansigtet på vantro syndere ikke en forklaring på, hvorfor der er sygdom og lidelse i verden. Jeg bryder mig for øvrigt slet ikke om tanken. Bibelen fortæller os jo nemlig, at Gud er kærlighed, og Jesus gjorde jo ikke mennesker syge, mens han tjente her på jorden. Han helbredte.
Jeg ved godt, at vi i det gamle Testamente læser, at Gud slog ægypterne, Israels fjender med sygdom. Men det skete under den gamle Pagt, og som allerede nævnt: – Jesus, som indstiftede den ny Pagt, gjorde aldrig mennesker syge.
Jeg vil nu i det følgende prøve at belyse, hvorfor der efter Bibelens forklaring i det hele taget findes sygdom og lidelse.
Hvad enten mennesker i al almindelighed vil tro det eller ej, så lider menneskeheden stadigvæk under syndefaldet. Du og jeg og alle andre bærer stadigvæk på følgerne af Adams og Evas ulydighed.
På grund af Syndefaldet blev jorden hjemsøgt af alle mulige slags sygdomme. Livet her på jorden var ikke længere fuldkomment. Det var blevet forgængeligt. Vi kan også sige, at det var kommet under forkrænkeligheden.
Døden havde holdt sit indtog fulgt af sorg, sygdom, ulykke, smerte og alle mulige alderdoms-fænomener. Og nu er vi så ved kernepunktet i dit brev: – Også kristne må leve i denne verden, selv om de ikke mere er af denne verden.
Selv om et menneske har taget imod frelsen i Jesus Kristus, bliver det ikke nødvendigvis eller automatisk befriet fra legemlig sygdom.
Du spørger også om, hvorfor der er så mange syge kristne?
Hertil vil jeg sige, at mange sygdomme, ja vel de fleste rammer alle mennesker, hvad enten de er troende eller ej. Sygdom gør ikke forskel på folk. Heller ikke forskel på høj eller lav, som man tidligere udtrykte det. Forkølelse og influenza er banale eksempler herpå. Kræft og sclerose er tragiske eksempler.
Det er dog vigtigt her også at nævne, at amerikanske undersøgelser har vist, at troende mennesker og især troende mennesker, der tror på Jesus Kristus som deres læge har mindre sygelighed og under sygdom større chancer for helbredelse end mennesker uden troen.
Du spørger også, hvorfor forkyndelse og helbredelse ikke er knyttet sammen efter Bibelens opskrift i mange kirker og menigheder i dag?
Ja, jeg forstår godt dit spørgsmål, for Jesus befalede jo klart sine disciple, at det skulle være sådan. Læs f.eks. Markus-evangeliet kap. 16, vers 18.
Sygdom er der jo rigeligt af nu som før. Men man ser faktisk, at allerede i de første århundreder efter Jesu himmelfart flader det ud med helbredelserne i kirken. Man bliver i kirker og menigheder optaget af andre ting. Man organiserer og strukturerer. De kristne ville gerne være dygtige og have styr på det hele. Det ser ud til, at i takt med den udvikling blev Helligånden som kraftens Ånd en mere og mere sjælden gæst i kirken.
Men jeg tror, at tingene er ved at ændre sig. Man ser det måske mest i den 3. verden.
Her er der vækkelse mange steder, og alle de steder sker der helbredelser, tegn og undere i forbindelse med, at mennesker kommer til tro på Jesus Kristus.
Du og jeg ønsker nok begge af hjertet, at en sådan tid må komme til Danmark.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

ALPHA- kursus hjalp mig videre

Kære Orla Lindskov
Med stor interesse læser jeg din Brevkasse i Udfordringen. Der er så mange syge mennesker, og hvor er det dejligt, at du ved Guds hjælp kan hjælpe så mange. Jeg er selv syg, har slidgigt i nakke, skuldre og ryg. Men jeg er også rask.
Jeg er lige blevet 60 år, og for fem år siden blev Jesus levende for mig i mit hjerte gennem et ALPHA- kursus.
Jeg er ikke vokset op med kristendom, men har altid været søgende. Jeg har altid haft en tomhed i mit liv, som jeg ikke har kunnet fylde ud, før jeg mødte Jesus.
I ALPHA-forløbet havde vi et emne, der hed ”Hvorfor døde Jesus?” – og da gik det op for mig, at han døde for mine synder og af kærlighed til mig. Det gjorde, at der blev tændt for en kontakt i mit hjerte, så at jeg måtte søge ham, tale med ham, høre om ham, – indtil en dag hvor han kaldte på mig, – og jeg bekendte mine synder for ham. Det oplevedes, som om der var een eller noget, der græd inden i mig.
Efter det har jeg oplevet at blive båret af Jesus, og tomheden i mit liv er blevet fyldt ud. Det er derfor, jeg nu siger: – ”Jeg er syg, men også rask.”
Ære være Gud og hans søn, Jesus Kristus.
Gud velsigne dig, Orla.
Kærlig hilsen
Den syge og samtidig den raske

Min oplevelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kan nu bevæge armen

Kære Orla Lindskov
Tak for salvedugen og tak for forbøn!
Dagen efter jeg modtog salvedugen, kunne jeg bevæge armen frit.
Med hjertelig hilsen G.