Syge bør sikres en værdig død

Konference på Christiansborg sætter fokus på behovet for pleje og hospice-pladser.Kristendemokraterne inviterer nu til en konference om ”livshjælp” på Christiansborg med politikere fra andre partier. Det sker den 11. september, og konferencen er åben for alle interesserede.
I panelet vil man møde Helle Timm, som er Centerchef for Palliativt Videnscenter, og Peter Øhrstrøm fra Etisk Råd.
Tove Videbæk, som er formand for Hospice Forum Danmark, deltager også i paneldebatten sammen med Birgitte Josephsen, sundhedsordfører for Venstre, Sophie Hæstorp Andersen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet og Bjarne Nederby Jessen, som fremlægger KDs egen holdning.
– Kristendemokraterne er som bekendt modstander af både fri abort og aktiv dødshjælp. Vi satser i stedet på Aktiv Livshjælp, siger han.

Danmark halter bagud

En aktuel engelsk undersøgelse viser, at Danmark kun ligger på en 22. plads blandt 43 lande, når det gælder den palliative, dvs. den lindrende indsats for uhelbredeligt syge og døende.
Den engelske undersøgelse har fået sundhedsminister Bertel Haarder til at love flere hospicepladser.
– Det er ikke godt nok. Der er mennesker, der ikke får den optimale pleje i den sidste tid af deres liv, siger Bjarne Nederby Jessen.
– Der skal bygges endnu flere pladser, end Bertel Haarder har stillet i udsigt, og der skal uddannes flere sygeplejersker.
Mange har brug for videre uddannelse, ikke bare blandt sygeplejerskerne, men i den samlede personalegruppe.
Desuden er det nødvendigt, at vi får specialer i palliation for såvel læger som sygeplejersker, foreslår Bjarne Nederby Jessen.

Kun få dør på hospice

Det er stadig kun de færreste, der dør på hospice, nemlig ca. 1.000 om året, mens der dør ca. 26.000 på vore sygehuse, ca. 14.000 på plejehjem og ca. 12.000 i eget hjem.
– De mange mennesker, der dør uden for vore hospicer har også brug for palliativ pleje i deres sidste tid, men alt for mange får det ikke. Vi har plejehjem i Danmark, hvor der ikke en gang er ansat en sygeplejerske, siger Nederby.
Han peger på, at der bør oprettes ”palliative teams” til at tage sig af mennesker uden for hospice.
Sådanne teams hører organisatorisk ofte under onkologisk afdeling på et sygehus og kan have fysisk placering på sygehuset eller på et hospice.
De palliative team tager ud til såvel private hjem som plejehjem og kan tilkaldes af hospitalsafdelinger.
Hjemmesygeplejersker og øvrigt personale på sygehusafdelinger skal varetage den direkte palliative pleje og behandling under vejledning fra de palliative teams.
For at en patient kan tilknyttes et palliativt team, skal patienten være erklæret uhelbredeligt syg, så behandlingen kun er palliativ – altså lindrende og ikke helbredende.
– Alle har ret til en værdig død. Det er vigtigt, at politikerne vågner op og prioriterer hele dette område højere. Det klares ikke med nogle ekstra hospicepladser, mener Nederby, som håber mange vil møde op til konferencen.
Henri.