Fortæl om dine følelser

Lektion 18Følelsesmæssig intimitet opstår, når vi taler fortroligt med hinanden om de følelser, der råder i hjerte og sind. Følelsesmæssig intimitet taler frit og opfatter ikke følelser som enten rigtige eller forkerte, men simpelthen som neutrale. Følelsesmæssig intimitet afslører mit indre menneske, for jeg ved, at min ægtefælle vil forstå mig og ikke dømme mig for følelser, jeg kan have.
Hvorfor leger vi ofte gemmeleg med vores ægtefælle på dette område? Ofte er det, fordi vi er bange for, at vi ikke kan tale i fortrolighed.

1. Vi er bange for, at vi vil virke dumme, hvis vi røber vores følelser. Da følelser er vores umiddelbare ufrivillige reaktion på en situation eller en person, kan vi ikke forhindre dem i at opstå. Ofte vil det svar, vi giver i en vis situation, være helt anderledes, end det svar en anden person vil give. Det kan bevirke, at vi er bange for, at vores reaktion ikke er “voksen” eller acceptabel. Denne frygt for at virke ”dum” over for ægtefællen kan hindre os i at dele forskellige synspunkter med hinanden.
2. Vi frygter, fordi vi nægter at anerkende, at følelser er neutrale, at der ikke er tale om rigtigt eller forkert, godt eller ondt, dumt eller fornuftigt. I det omfang, vi accepterer neutraliteten i følelser, vil vi være fri til at dele dem med ægtefællen.
3. Vi føler os hjælpeløse, fordi vi ikke kan holde styr på vores følelser. Vi kan arbejde hårdt og lykkes i arbejdet, men vi kan ønske at føle os lykkelige, uden at det sker.
4. Vi kan ikke lide, at vi føler, som vi gør. Vi ønsker at føle varme og kærlighed til ægtefællen, men ender måske med at blive irriterede, og så trækker vi os tilbage. Når det sker, fordømmer vi os selv.
Da følelser er et vanskeligt område, er det fristende at opbygge en tyk, indre beskyttelsesmur for at beskytte os fra visse følelser, eller begrave vores egne, ukontrollerbare følelser dybt i os. Men der er to grunde til at afvise sådanne løsninger:

Første grund: At prøve at vælge vores følelser er omtrent det samme som at forsøge kun at spise sukkeret i chokolade. I begge tilfælde er vi nødt til at tage alt eller intet. Når vi garderer os mod at opleve visse følelser, risikerer vi at miste alle følelsesmæssige reaktioner. Vi risikerer at blive følelsesmæssigt afkoblede mennesker, som ikke er i stand til at opleve andres smerte eller glæde.
Anden grund: Begravede følelser har en tendens til at dukke op igen. John Powell siger i bogen ”Hvorfor er jeg bange for at fortælle dig, hvem jeg er?”: “Når jeg undertrykker mine følelser, vil min mave holde regnskab med dem.”

Det faktum at vi er skabt i Guds billede, inkluderer en individuel følelsesmæssig udrustning. Fra 1. Mosebog til Åbenbaringen taler Gud i fortrolighed om sine følelser. Han minder os konstant om sin kærlighed (Salm. 100, 5), sin nidkærhed (2. Mos. 20,5), sin vrede (5. Mos. 32,9) og meget mere. Skal vi skjule vores følelser, når Gud ikke gør det? Selv negative følelser beriger livet. Vrede får os til at bekæmpe det onde, frygt frelser os fra at gøre noget dumt, som at springe ud fra høje klipper. Depression signalerer, at vi har brug for at hvile os. Der er positive sider ved enhver følelse.
Der er også en positiv grund til at dele det, vi føler, med vores ægtefælle: Skjulte følelser styrer os, mens følelser der er udtrykt og forstået, mister deres magt over os. Hvis vi deler vores følelser i fortrolighed med vores ægtefælle, frigøres vi til at komme forbi følelserne og hen til en større intimitet i ægteskabet.

Opgaver

1. Hvilke af de fire former af frygt som tidligere er nævnt, gør, at du skjuler dine følelser for din ægtefælle? Del dine følelser med ham/hende.
2. Har du nogensinde skjult dig bag en beskyttende mur for at undgå visse følelser? Hvis ja, beskriv hvilke.
3. Hvor let er det for dig at dele dine følelser med din ægtefælle? Lav en skala fra 1 til 10, hvor 1 er ”meget vanskeligt” og 10 er ”let”. Forklar dit svar for din ægtefælle.
4. Følte du dig mere eller mindre fri til at dele intime følelser, da I var kærester?
5. Hvad kan I gøre sammen for at indføre eller vende tilbage til større følelsesmæssig intimitet i ægteskabet?

Ugens udfordring

Tal fortroligt med din ægtefælle, selv hvis du normalt er tavs med hensyn til tanker eller følelser.