EFTERSKOLE-TEMA
Populær efterskoleforstander bliver ny højskoleforstander

Kolding Internationale Højskole vil appellere bredere end til det apostolske bagland.Sigbjørn Sørensen er af en enig bestyrelse blevet udpeget som ny forstander for Kolding Internationale Højskole (KIH).Sigbjørn Sørensen var indtil i år forstander på Rudehøj Efterskole i Odder, som blev oprettet af bevægelsen Dansk Oase.
Nu skal Sigbjørn Sørensen være forstander for højskolen i Kolding, som er oprettet af Apostolsk Kirke, men i øvrigt er en selvstændig skole.

Bent Christiansen stopper 1. december som forstander.

Her har en enig bestyrelse efter et meget grundigt forarbejde besluttet på bestyrelsesmødet d. 6. september, at Sigbjørn Sørensen skal ansættes som afløser for Bent Christiansen, der på grund af alder ønsker at bruge tid på andre opgaver og sikre en harmonisk overgang til en ny ledelse. Bent Christiansen er 60 år og har været forstander på højskolen igennem en lang årrække. Han var tidligere forstander for Efterskolen Kildevæld.
Under Bent Christiansens ledelse har højskolen forsøgt at åbne sig for elever fra andre sammenhænge end det apostolske bagland. Sidst har man udskiftet navnet International Apostolsk Højskole med Kolding Internationale Højskole.
Tilføjelsen international skyldes, at halvdelen af skolens elever kommer fra andre lande, som fx Schweiz, Frankrig, Tyskland, samt fra især afrikanske lande. Undervisningen oversættes således ofte til både fransk, tysk og engelsk.

Gammel elev

Sigbjørn Sørensen – til Kolding Internationale Højskole.

Sigbjørn Sørensen (43 år) er nordjyde, og er iøvrigt tidligere elev fra efterskolen i Kolding.
Han er gift med Mette, og sammen har de 3 børn. Sigbjørn var pioner i opstarten af Rudehøj Efterskole, som han har været forstander på fra april 2001 frem til 1. august i år, hvor han selv ønskede at fratræde.
Sigbjørn Sørensen er uddannet som cand.mag. i musik og dansk og har senere taget pædagoikum og efteruddannelse inden for skoleledelse gennem en årrække.
Sigbjørn brænder bl.a. for at arbejde med mennesker, hvor han kan bruge så mange af sine talenter som muligt med det formål, at der skabes noget bestående.
Ud over det faglige er Sigbjørn Sørensen et musikalsk menneske, der ynder at spille musik i forskellige sammenhænge, og sportsligt interesseret med volleyball og motionsløb. Han er en mand, der nyder koncerter, bøger og film, og så er han vild med naturen. Sigbjørn er også et familiemenneske, der prioriterer sine nærmeste højt, herunder sin vennekreds.
Han er tilknyttet Odder Frimenighed.
Sigbjørn Sørensen bliver tilknyttet højskolen pr. 1. oktober, men begynder som forstander pr. 1. december 2010, hvor Bent Christiansen har ønsket at fratræde.
Bestyrelsen for KIH nedsatte før sommerferien et ansættelsesudvalg, der har arbejdet med at finde en ny forstander til højskolen, som passer til de udfordringer, skolen står overfor netop nu. Ansættelsesudvalget har bestået af 3 fra bestyrelsen, en repræsentant fra Apostolsk Kirke i Danmarks netværksledelse (som er kirkens øverste ledelse), en lærer-repræsentant fra højskolen samt en ekstern konsulent.
Processen endte ved bestyrelsesmødet, hvor ansættelsesudvalget havde indstillet 3 kandidater og med anbefaling af Sigbjørn Sørensen som den nye forstander. Bestyrelsen bakker som sagt enstemmigt op om denne beslutning.
– Det er med stor glæde, at vi ser frem til det nye samarbejde med Sigbjørn Sørensen, og det understreger bl.a. også den store fællesmængde, vi har i kærlighed til Kristus, kirken, mission og verden, siger næstformanden i bestyrelsen, tidl. direktør Christian Schmidt, som har været formand for ansættelsesudvalget.