– Jeg vil prædike frihed

Citykirkens nye ungdomspræst Christina Kristensen vil hellere have dybde og ægthed, end fyldte lokaler. Men hun håber alligevel, at kirkens moderne lokaler snart fyldes med unge.Christina Kristensen skal stadig lede efter lyskontakterne, når hun går rundt i Citykirkens store, moderne bygning i det nordvestlige Århus. Men hun begyndte også først sit nye job som ungdomspræst i mandags.

Christina Kristensen foran Citykirken i Århus, hvor hun nu skal være ungdomspræst.

Hun skal arbejde med at skabe ”Danmarks bedste ungdomsarbejde”, som hun siger. Og det handler ikke bare om at fylde kirken op med unge.
– Succes er, at folk finder friheden i Jesus. Jeg vil hellere sidde med 20 unge, som virkelig har fundet Jesus, end 500 unge, som bare synes, det er sjovt at være sammen. Så succeskriteriet er dybde og ægthed, siger Christina Kristensen og tilføjer lidt efter:
– Mit hovedfokus er relationer – ikke kun til hinanden men også til Gud. At det bliver ægte – og det kan vi kun hjælpe hinanden med, hvis vi deler liv. Det er ikke nok at komme i kirken og høre om, hvordan præsten lever. Vi er nødt til at dele liv og snakke med hinanden, lyder det entusiastisk fra den nye ungdomspræst, som tydeligvis har meget på hjerte.
Et år på Mariager Højskole og et bibelskoleophold med Ungdom Med Opgave i New Zealand har givet hende noget at dele. De sidste mange år har hun desuden været lovsangsleder i det pulserende ungdomsliv, kaldet Skywalk, i Den Evangeliske Frikirke i Randers. Sammen med sin mand Nicolaj var hun en af hovedkræfterne bag lovsangs-cd’en Himmelvendt, der blev udgivet fra kirken tidligere i år.

En ærlig prædikant

Det er første gang Christina arbejder som ungdomspræst, men hun har allerede prædiket ved flere lejligheder. Når hun prædiker, er hun meget sig selv, mener hun. Og så kan hun heller ikke bare prædike, om hvad som helst. Det skal være noget, hun har erfaret i sit eget liv.
– Jeg er meget ærlig, når jeg prædiker, og jeg prædiker altid om det, som Gud taler til mig om lige nu. For hvis det er noget, som Gud har arbejdet med i mit liv, så bliver det mere ægte, og folk kan bedre relatere til det. Jeg har svært ved at være sort-hvid på punkter, jeg ikke selv er afklaret i. Det skal være liv for mig, før jeg kan give det videre. Det skal være ægte, konstaterer Christina.

Kristne har frihed

Et af de emner, som ligger Christina nær, er, at kristne har frihed. En frihed, som kommer fra Jesus.
– Når jeg taler om at finde friheden i Jesus, er det om at finde sandheden, der sætter fri. Vi skal ikke passe ind i det stereotype billede, at det at være kristen, handler om en masse ting, vi ikke må. Det skal ikke være begrænset til ting, vi ikke må. Det handler om at finde friheden, siger Christina.
Hun mener, at kristne ofte bruger afsnit i Bibelen om Åndens frugter (fx godhed, hjælpsomhed, tålmodighed osv., som beskrevet i Galaterbrevet i Bibelen) som en slags tjekliste, de forsøger at leve op til. Men Bibelen skal ikke bruges til at lave tjeklister.
– Vi skal lade sandheden være en sandhed, der sætter fri. For ofte bruger vi sandheden til at sætte grænser og fordømme os selv og hinanden, i stedet for at den gør det, som Jesus siger, den skal: at sætte os fri, påpeger Christina.
Hun mener i stedet, at kristne skal hvile i, at de er retfærdiggjort i Jesus – altså at han har ’opfyldt kravene’ for dem. Derfor skal de først og fremmest søge Gud og modtage Åndens liv fra Ham, siger Christina.

Brug din passion

Kirkens nye ungdomsarbejde hedder Passion. Her vil der være plads til forskellighed, og folk vil blive opmuntret til at udvikle og dyrke netop det, som de brænder for. Det, de har passion for.
– Alle folk har noget at give – en passion for et eller andet, som Gud har lagt ned i dem. Det skal de bruge, enten i kirkeregi eller på en eller anden måde for Gud. Det vil jeg rigtig gerne være med til at fremme gennem Passion. Det, Gud har lagt ned i dig, skal du bare give den gas med, siger Christina.

Citykirken er en fusion mellem Pinsekirken, Apostolsk kirke og en tredje frikirke i Århus. Kirken bruger Pinsekirkens lokaler, som – i forbindelse med sammenlægningen tidligere i år – blev renoveret til en moderne kirke, så den bl.a. nu har en 3 gange 8 meter storskærm, ny professionel lydinstallation og farvede lysprojektører oppe under loftet.