Strandkirken på DR 4 søndage

Danmarks Radio har i flere år sendt gudstjeneste om søndag kl. 14 på DR1 (eller DR2, når der er sport på DR1).

De næste fire søndage er gudstjenesterne i DR kirken kl. 14 produceret i samarbejde med Karlslunde Strandkirkes præst Erik Oehlensläger, organist Peter Steinvig, gospelkor og menighed. Men de foregår i Skivholme kirke i Århus, som det fremgår af billedet.

Nu har man de næste fire søndage chancen for at se, hvad der gør Karlslunde Strandkirke til en anderledes folkekirke.
’Strandkirken’, som den bliver kaldt i daglig tale, er kendt for sin utraditionelle måde at være folkekirke på. Om søndagen er der godt 300 mennesker, der går til gudstjeneste i Strandkirken, hvilket må siges at være usædvanligt i ’Dagens Danmark’.
I ugens løb er der noget for både de unge, for børnene, for de ældre og for folk, der mødes på tværs af alder i forskellige grupper for at have fællesskab med hinanden. Men selvom kirken har mange aktiviteter, er gudstjenesten om søndagen et omdrejningspunkt for alle, der kommer i Strandkirken. Strandkirken ønsker at Guds nærvær skal mærkes ved gudstjenesterne og at alle, der føler sig knyttet til Strandkirken er med til at fejre søndagen sammen. En bred kreds af frivillige folk hjælper med at ’løfte’ gudstjenesten, og dette vil også blive afspejlet ved de fire gudstjenester som nu vil blive vist i DR-kirken allerede fra på søndag.

Sendes fra Århus!

Udsendelserne med Strandkirken i DR-kirken finder dog ikke sted i Karlslunde Strandkirke men bliver vist fra Skivholme Kirke, som ligger lidt udenfor Århus, da det er fra denne kirke man har valgt at lave optagelserne til DR-kirken over en længere periode. Jesper Oehlenschläger, som har været præst i Strandkirken siden 2008, er med i DR-kirken alle fire søndage, og med sig har han Strandkirkens menighed og organist, lovsangsgruppe, børnekor og gospelkor. Hvis man får set alle fire gudstjenester, vil man kunne få et rigtigt godt indtryk af fire forskellige typer gudstjenester fra Strandkirken.
Disse bliver vist kl. 14 følgende søndage: 31. oktober: ’Familiegudstjeneste’ med børnekor (DR1), 7. november: ’Allehelgens-gudstjeneste’ med gospelkor (DR1), 14. november: ’Undervisningsgudstjeneste’ (DR1) og 21. november: ’Almindelig Strandkirkegudstjeneste’ (DR2).

Få en sms fra kirken

Ønsker man at blive mindet om gudstjenesterne 1 time før, på sms eller e-mail, så kan man sende en mail herom til kordegn Dorte Hartig på kirkens kontor på: kontakt@strandkirken.dk
Det er da service.
Henri.