Debat

Troen i krise?
I forsideartiklen i Udfordringen d. 21/10.: “Børnemedarbejdere appellerer til forældre” stod bla.: “ikke blot kommer pressede børnefamilier mere sjældent til gudstjenesterne. Kirkerne når heller ikke ud til kirkefremmede børn i samme omfang som før.” Det er nok ikke kun et problem i baptistkirken eller i evangelisk-kristne kirker, men også et problem i katolske kredse.
Under passionsspillet i Oberammergau boede vi i Unterammergau, hvor den katolske værtinde modtog os med spørgsmålet:
Er I “katolisch oder evangelisch”, hvilket fik mig til at spørge til relationerne til troen i Bayern. Hun fortalte, at der kom færre og færre til søndagsmesse, ligesom de unges interesse var på et lavpunkt.
I forbindelse med en senere rejse til Østrig besøgte vi Salzburg, hvor jeg på domkirkepladsen stillede vores østrigske guide de samme spørgsmål og fik det svar, at nok var 60 pct. af østrigerne officielt katolikker, men, at antallet af konfessionsløse var stigende.
Er troen dermed i krise? Ikke nødvendigvis. Men i dag er individualismen i højsædet. Vi ønsker ikke på samme måde som før at skilte med vores tro, hvorfor mange viger tilbage fra et forpligtende trofællesskab.
Men derfor behøver troen ikke at være væk. Jeg er sikker på, at den danske forfatter Nis Petersen har ret i flg. udtalelse fra 1942: “Det er min overbevisning, at der er ingen magt, der kan slå kristendommen ned her på jorden. Lad os sige, der ligger en dynge lig på gaden i Moskva, nogle hundrede stykker. Gå hen og undersøg dem, og du vil finde under tøjet små kors og madonnabilleder. Den dag det sker, at man kan slå kristendommen ned, er det ude med os, for mennesket skal have en stærkere magt at klynge sig til.”
Det skrev NP, mens Rusland med magt forsøgte at gøre sine indbygggere til ateister.
Det kan se trøstesløst ud for troen; men jeg er sikker på, at der blandt mennesker er megen tro.
Kurt Ravnkilde.
Gyvelvej 11.
5250 Odense SV.

Der er ingen dækning
Biskop Karsten Nissen, Viborg, støtter nu kirkelig velsignelse af registrerede partnerskaber. Situationen kan sammenlignes med en lille frue, som glædestrålende kom ind i banken. Hun præsenterede kassereren for en check på femtusinde kroner med ordene: ”Ja, min mand har rigtig nok haft spendererbukserne på.” Kassereren kiggede på sin skærm og sagde: ”Lille frue, jeg tror desværre, din mand har haft overtræksbukserne på. Der er nemlig ingen dækning.”
Hvad nytter en gejstelig velsignelse, når der ikke er dækning for den i Bibelen?
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ

Vælg din hyrde med omhu…
1.Sæt ikke din og andres frelse på spil, ved at komme hos en præst, der leder vild.
2.Vær ikke trofast kirkegænger hos en præst, der ikke er trofast mod Guds ord.
3.Kom ikke hos en præst, der vil bruge et evt. nyt velsignelsesritual, der er lavet på folkevind og citatfusk fra Bibelen.
4.Tak og bed for præster i folke-, fri- og valgmenigheder, der forkynder og handler sandt, at de må holde(s) fast ved Bibelen.
5.Præg vores fællesskaber med sandhed og kærlighed over for alle mennesker, også homoseksuelle.
Hvor mange troende står reelt uden hyrde nu?
Kære ledere og organisationer på bibelsk grund! Vejled os. Gør det klart, hvor vi kan henvende os, når vi er i tvivl og måske står uden hyrde. Lad missionærer, sekretærer, formænd m.fl. vejlede om, hvor man kan komme i kirke.
Birthe Nyrup Dahl
Bakkedraget 14
6940 Lem st.

Forarget på biskopperne

Tak til Jonny Noer

Jeg blev VOLDSOMT foraget, da jeg læste: ”Skarpt genmæle mod homo-vielser” i 2. september udgaven. Men ikke over Johny Noer’s ord. Nej over Biskopernes slaphed, eller hykleri – om man vil.
Er der da slet ikke plads til Tro i de biskopper, som ellers kaldes øvrigheden i Folkekirken?
Jeg har en STÆRK formodning om, at nogle af biskoperne har følt; at deres stillinger har været truet.
Dette skriftsted passer vist fint til de slappe biskopper: Matt 23 v 1-36
Jeg har personligt intet imod homoseksuelle mennesker, for jeg véd at Gud elsker dem ligeså vel som mig, -og når Han kan elske dem, – ja så kan jeg også elske dem, eller i alt fald være venlig, så vidt muligt.
I Biblen – som jo er Guds Ord – står der, at Gud elsker ALLE mennesker; men IKKE de forkerte gerninger, vi gør.
Derfor kan homo-seksuelle ikke få Guds velsignelse til et ægteskab. Det er ikke nok at få biskoppernes velsignelse, hvis man vil stå i Livets Bog.
Men det skulle ikke undre mig, om disse biskopper vil lave en lille let vejledning, som tillæg til Biblen, så man forstår tekstens ”RIGTIGE” mening… Skidt være med hvad Gud’s ord siger, medmindre det passer med hvad vi siger!
(Forkortet af red.)
Jens Nielsen
Nuuk, Grønland.

Kirken bør ikke underordne sig ’humanismen’
Et flertal af præster og biskopper anbefaler nu kirkeministeren, at der indføres et særligt ritual til vielse af homofile, eftersom det ordinære vielsesritual er uegnet i den sammenhæng. Kirkeministeren har tidligere udtalt, at præsterne skal kunne bevare deres ret til at nægte vielse af homofile, hvis/når der kommer et sådant ritual.
Anbefalingen sker sikkert i den højhellige Humanismes navn, eftersom et sådant ønske er i strid med Bibelen. Står Humanismen og Tidsånden da over Bibelen? Hvordan er det kommet så vidt i et kristent land?
I nogle år har det været muligt for homofile at få velsignet deres partnerskab i kirken. Men er det ikke et bedrageri? Hjælper det noget, at præsterne velsigner synden, når Gud ikke kan velsigne den?
Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B st. th.
6400 Sønderborg

Nødvendigt med ”Skarpt genmæle”
Godt at Johny Noer er opmærksom på, at der er tanker om at få lavet et vielsesretual for homoseksuelle.
Hans offensiv er ikke imod disse mennesker; men et forsvar for kirken, som formidler af det glade budskab og frelsen i Jesus Kristus.
I 1. Mosebog kap 1 vers 27 står der, at Gud skabte mennesket i sit billede; som mand og kvinde skabte han dem; og Gud velsignede dem.
Kirken skal stå fast på fundamentet af Guds ord.
Ægteskabet mellem mand og kvinde er byggestene for vort samfund og er også forudsætning for et harmonisk forhold til kommende børn.
Gud forbyde, at det må komme så vidt, i så fald vil det blive et ritual uden indhold og slet ikke med Guds velsignelse. Folkekirken med dens traditioner er rodfæstet i Guds ord, og burde ikke være til fals for den menneskelige tidsånd og meningsmålinger.
(Forkortet, red.)
Mogens Skibsted
Lærkehaven 12
3500 Værløse


Artiklen fortsætter efter annoncen:Også pædofil?
Islams profet Muhammed giftede sig med Aisha, Abu Bakrs datter, da hun var 6 år gammel og fuldbyrdede ægteskabet med hende seksuelt, da hun var 9 år.
(Kilde: Hadit: Sahih Bukhari: 5: 234, 7: 18, 7: 62. 88, 8: 73: 33, 8: 73: 151, 9: 140 )
Niels Erik Søndergård
Rasmus Rasks Alle 95

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.
5250 Odense SV