Sprogene peger tilbage på arken

Ifølge Bibelen stammer vi alle fra Noahs familie i Ararats højland. Nu viser forskningen, at vores sprog og gener også peger tilbage på det sted, hvor arken strandede – og nu måske igen er fundet.Der er meget, der tyder på, at der i den oldtid, vi kun kender fra sagn og myter, foregik en livlig trafik på verdenshavene, og at verdens ”oprindelige” befolkninger i Amerika, Australien og på Stillehavsøerne sagtens kan være kommet dertil fra et fælles udgangspunkt i Mellemøsten. Gjorde de så det?
Ja, tager man Bibelens beretning (og nogle af de andre folks myter) så fortæller de, at alle folk blev spredt ud fra Sinear-sletten, som lå i Mesopotamien, fordi de begyndte at tale forskellige sprog.

Babelstårnet

Babelstårnet, som en europæisk kunstner forestillede sig det. Formentlig var det dog en pyramide.

Gud havde – ifølge 1. Mosebog kap. 11 – forvirret sprogene for at forhindre bygningen af Babelstårnet, som åbenbart var udtryk for menneskets hovmod.
»Lad os forme mursten og brænde dem hårde, og lad os bruge asfalt som mørtel. Så kan vi bygge en stor by med et tårn, som når op til himlen. Et sådant projekt vil gøre os berømte og hindre, at vi bliver spredt ud over jorden.« 2
Nogle gamle kilder3 fortæller, at tårnbyggernes formål var at storme himlen og tage den fra guderne. Men de ville næppe ”kravle ind i himlen”. For de vidste godt, at ”himlen” ikke lå et par hundrede meter oppe over skyerne – de kendte allerede dengang til astronomi.
Det er mere sandsynligt, at de forsøgte at afdække ”Guds visdom”. Det har mennesker altid forsøgt gennem filosofi, religion og videnskab – jf. beretningen om Slangen i Paradis, der lokkede mennesket med at ”blive ligesom Gud”, hvis det spiste af visdommens træ.
Det er jo f.eks. lidt påfaldende, at nogle af computerverdenens pionérer (Apple) netop valgte et afbidt æble som deres symbol for den nye visdom, der skulle vise sig at ændre verden. Hvor fik de den idé fra?
Fortidens folk kendte jordens omkreds og inddelte døgnet efter et 6-tals system (4×6 timer af 60 minutter af 60 sekunder). I deres konstruktioner benyttede de tallene 1-2-4-8-16 osv. Moderne computerteknik bruger et lignende binært talsystem, og nogle mener, at de var på sporet af en genial visdom, som senere gik tabt.4
Babelstårnet var formentlig en pyramideformet bygning, som var bygget efter nogle matematiske formler, der også kendes fra pyramiderne i Egypten.
Før og lige efter syndflodskatastrofen forsøgte mennesker åbenbart at bygge pyramider overalt på jorden. Faktisk findes der rester af pyramider lige fra Kina til Sydamerika.
Matematikken i Babelstårnets syv etager henviste åbenbart til bestemte koordinater rundt på jordkloden, hvor der blev bygget kultsteder eller stjerneobservations-steder af store sten, som i Stonehenge i England og Metsamor i Armenien.

Mere end en myte

Så Babelstårnet var ikke blot en symbolsk myte, sådan som mange teologer i dag forsøger at fortolke beretningen. Der var et rigtigt babelstårn, og måske findes det endnu. Der er f.eks. fundet rester af en stor pyramideformet bygning i Birs Nimrod ca. 20 km. fra oldtidsbyen Babylon, ca. 100 km. fra Bagdad i Irak. Tårnet her var mindst 55 meter højt og bestod af 7 etager. Det kunne være Bibelens babelstårn. Men der findes også andre ziggurater (dvs. pyramideformede tempeltårne) i området, og det største af dem findes i selve Babylon. Det har været næsten 100 x 100 meter ved foden og næsten 100 meter højt. (Ifølge nogle gamle kilder skulle der i øvrigt kun være 1/3 tilbage af det oprindelige mægtige tårn. Resten sank i jorden eller brændte op.5

Sprogforskerne Thomas V. Gamkrelidze og V. V. Ivanov er nået frem til, at det oprindelige indo-europæiske sprog havde sit udgangspunkt netop i det armenske højland – også kaldet Ararat – hvor arken strandede. Andre forskere har tidligere antaget at det centrale Europa var udgangspunktet. Fra højlandet går sprogenes udvikling mod syd-øst via Mesopotamien, – hvor Babelstårnet ifølge Bibelen lå – og herfra splitter sprogene (og folkene) sig ud i mange retninger – som Bibelen fortæller.
Sprogets ophav – Ararat

Men hvis man nu ikke blot vil tage Bibelens eller gamle myters udsagn for sandhed, er der så andet, der kunne pege i retning af, at verdens folk stammer fra samme udgangspunkt – fra Noahs ark?
Ja, de såkaldte indoeuropæiske sprog kan alle sammen føres tilbage til ét fælles proto-indoeuropæisk sprog, som udsprang fra denne region.
De indoeuropæiske sprog omfatter, foruden de fleste europæiske sprogfamilier (romansk, germansk, slavisk), også mange asiatiske sprog, bl.a. bengali, iransk, kurdisk, afghansk, nepali, romani (sigøjnernes nord-indiske sprog). De indoeuropæisk sprog udgør langt den største sprogfamilie i verden. 6
Teorien om, at sprogene havde en fælles kilde, kom Sir William Jones allerede med i 1786 i Calcutta, fordi han fandt en tydelig sammenhæng i verbernes rødder og de grammatiske former i det gamle indiske sprog sanskrit ligesom i sprog som persisk, græsk, latin, keltisk og tysk, der geografisk lå meget spredt. Disse sprog måtte have et fælles udgangspunkt.
Lingvisten Thomas Gam-kredlidze fra statsuniversitetet i Tiblisi, Georgien, reviderede i 1985 det „sprogtræ“, man var begyndt at fastlægge, og opdagede at stammen – det oprindelige proto-indoeuropæiske sprog – udsprang fra det armenske højland. Dvs. Mt. Ararat-regionen i Øst-Tyrkiet, hvor Noahs ark ifølge Bibelen strandede.
Teorien mødtes naturligvis med mistro fra Vesten, som det ofte er tilfældet, når forskningen åbenbart bekræfter bibelhistorien. Men i 1995 blev teorien bekræftet ved hjælp af computer-matematik af tre forskere ved universitetet i Pennsylvania,7 som vel at mærke netop ikke troede på teorien.
Også sprogforskningen peger altså i retning af, at det var her, det hele begyndte.

Kunstig opdeling?

Men der er jo også andre sprogfamilier. Var det så ikke kun den indoeuropæiske æt, der udsprang fra Armenien?
Ifølge Bibelens beretning udsprang de andre også herfra, og noget tyder på, at opdelingen i forskellige sprogæter er kunstig – at alle sprog oprindeligt havde samme udgangspunkt.
Teorierne om sprogæter har nemlig ændret sig, efterhånden som forskerne opdagede nye sammenhænge. Ligesom i megen anden videnskab har man forsøgt at harmonisere de foreliggende fakta med teorien om, at mennesket skulle være udviklet fra et lavere abestadie, og at de forskellige racer skulle være udviklet uafhængigt af hinanden i forskellige verdensdele. I 1930’erne var det endda på mode at påstå, at nogle racer ikke var ”kommet så langt i udviklingen” som andre. Nogle fortalere for udviklingslæren mente således, at afrikanernes hovedform var udtryk for et lavere stadie end de hvides hovedform…! Men efter nazisternes forsøg på at føre disse teorier ud i racehygiejne og udrydde de ”laverestående racer”, hørte man ligesom ikke mere til disse tossede teorier, der dengang blev betragtet som troværdig videnskab.
Ifølge Bibelen er ingen racer laverestående end andre. Alle har Noah og hans hustru som forfædre.
For nogle år siden opdagede en af mine kontakter i arkforskningen, David Allen Deal, USA, en tydelig sammenhæng i både ord og skrifttyper mellem det sprog maya-indianerne talte og skrev i Sydamerika og de semitiske sprog i Mellemøsten.8
Og hvis der er denne nære sammenhæng mellem to sprog, som skulle høre til hver sin helt adskilte sproggruppe, så må den skarpe opdeling i forskellige sprogfamilier nok revideres.
I hvert fald er det meget påfaldende, at de fleste af verdens sprog – og dermed de fleste af verdens folk – kan spores tilbage til et fælles udgangspunkt – og at dette udgangspunkt ligger netop der, hvorfra menneskeheden ifølge Bibelen påny begyndte at sprede sig efter den store oversvømmelse.

Genforskningen peger også tilbage på Noah

Også moderne genforskning tyder på, at europæerne stammer fra Armenien. Altså området, hvorfra verdens befolkninger spredtes efter syndfloden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det fortæller vi om
i næste uge.

Noter:Af pladshensyn henvises til de omfattende noter i den nye bog, hvor denne forkortede udgave af artiklen er hentet: ”Noahs Ark – Historien og Det Store Fund”. Forlaget Scandinavia. 2010.

Den nye bog, som er grundlag for artiklerne, forventes at komme til landet fra trykkeriet i Polen den 28.-29. oktober.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bestil bogen på Hosianna.dk eller på
Udfordringen
74 56 22 02