Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5,50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Hvordan forstås det?

Kære Orla Lindskov
Jeg har haft et godt liv, selv om jeg har døjet meget med sygdom. Jeg er ikke helt ung længere. Jeg tilhører Folkekirken og går jævnligt til gudstjeneste. Her tales der meget om det evige liv. Ja, det evige liv og læren om det evige liv er vel noget af fundamentet i kristendommen. Sådan forstår jeg det i hvert fald.
Du må også have mødt mange tanker hos syge mennesker, der drejede sig om det evige liv. Jeg tror inderst inde, at de fleste mennesker ønsker, at livet ikke bare skal slutte.
Kan du beskrive for mig, hvordan begrebet evigt liv hænger sammen med Bibelen. Jeg vil gerne vide mere herom, da jeg hørte en præst sige, at det evige liv faktisk er her allerede nu, mens vi lever på jorden. Det kommer ikke først efter døden.
Jeg håber ikke, du synes, det er sært, at jeg interesserer mig for evigheden, mens jeg endnu er levende.
På forhånd tak.
Venlig hilsen Bent

Svar 1:

Det evige liv gælder hele mennesket

Kære Bent
I Det Ny Testamente tales der om det evige liv. Men hvordan evigt liv skal forstås, ja, det hersker der flere tolkninger af.
I Det Ny Testamente tales der om evigt liv som noget, der skal komme efter opstandelsen og efter dommen. Sådan læser vi det i Mattæus-evangeliet kap. 25, versene 31-46 og i Lukas-evangeliet kap. 18, vers 30.
Men der tales i Det Ny Testamente også om det evige liv som noget nutidigt. Det læser vi fx i Johannes-evangeliet kap. 17, vers 3, hvor Jesus siger: – ”Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.”
Her læser vi, at det evige liv er knyttet til det at kende den eneste sande Gud, og til at kende hans søn, Jesus Kristus. Dette kendskab kan vi jo få allerede, mens vi lever her på jorden. Det betyder, at det evige liv kan begynde allerede nu.
Det evige liv i kristen betydning er ikke det samme som tanken om sjælens udødelighed. De gamle grækere troede på sjælens udødelighed uafhængig af kroppen. Efter deres mening indeholder menneskesjælen særlige kvaliteter, som gør, at den ikke kan dø.
Det evige liv i bibelsk betydning gælder derimod hele mennesket, ikke blot sjælen, og det evige liv er en gave, der ikke skyldes særlige kvaliteter hos mennesket.
Det Ny Testamente fortæller os ikke så meget om livet efter døden. Men i Johannes Åbenbaring finder vi dog en del beskrivelser, bl.a. af det himmelske Jerusalem. Det fremgår også af Johannes Åbenbaring, at det evige liv er et liv af en anden og højere kvalitet end det liv, vi kender her på jorden. Det skyldes, at synd, og hvad deraf følger, ikke er mere: – og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige:
– ”Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.”
(Johannes Åbenbaring kap. 21, versene 3 og 4).
Jeg vil gerne slutte med at sige til dig, at jeg synes ikke, det er sært, at du interesserer dig for det evige liv. Hør blot hvad der står i Prædikerens bog kap. 3, vers 11, (det er i den autoriserede Bibel-oversættelse fra 16. dec. 1931): – Alt har han skabt smukt til rette tid; også evigheden har han lagt i deres hjerte, —.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Skilsmissen ”gør ondt”

Kære Orla Lindskov
Det, jeg har brug for at skrive til dig, er meget kort.
Jeg er en kvinde, som lige nu går igennem en stor sorg, et stort tab. Min mand er gået fra mig. Jeg føler, at det presser mig enormt både fysisk og psykisk, og det gør ondt.
Gode hilsener fra K.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Smerten kan skabe noget nyt

Kære K.
Jeg føler med dig i din sorg, i dit tab, i din smerte, og det jeg skriver nu, skriver jeg ikke for at forklejne, hvor smertefuldt dit liv er lige nu. Tværtimod.
Vi mennesker oplever tab, sorg, mørke og smerte som noget ondt. Derfor søger vi at undgå det, og det er vel på en måde naturligt nok. Men når vi ser på vores liv og på vores psykiske og fysiske oplevelser af mørke og smerte, så må vi ofte indrømme, at det var i disse mørke perioder, vi oplevede mest vækst i vores personlighed, også mest åndelig vækst.
Vores tab, vores sorg og vores nedture kan faktisk være vores livs mest intense oplevelser af forandring i retning af noget bedre. Paulus skriver det på denne måde i Romerbrevet kap. 8, vers 28:
– Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, —.
Vi kan derfor vælge at lade livets smertende overgangs-perioder få værdi ved at betragte dem som dybt meningsfyldte. Vi kan nemlig tro på, at Gud vil åbne os døre til noget bedre gennem smerte og tab. Smerten i vores liv kan være det, der skaber plads til noget nyt.
Kvinder har oplevet, hvordan deres nedtur med sorg, tab og forladthed mobiliserede Guds sår-helbredende kraft, og de derved blev hjulpet til at finde nye veje og nye værdier i deres liv. Tabs-oplevelser, der gennemleves, rummer en enorm kraft. Der findes kvinder, der har fundet sig selv igennem tabet af deres mandlige partner.
Skilsmisse er tragisk. Men desværre finder det sted.
Jeg vil bede for dig i din nuværende situation.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Energi igen

Kære Orla!
Jeg vil takke dig inderligt for den forbøn, du bad for mig i Kristent Centrum i Aalborg og for salvedugen, som du efterfølgende sendte til mig. Mine lænde-/skulder-/nakke-/hovedsmerter er stærkt aftaget, og jeg mærker ikke så meget til det mere. Ligeledes er mit humør og energi på vej op og min angst på retur takket være dig og Jesus Kristus. Jeg føler angsten sjældnere og sjældnere.
Kærlig hilsen M.J.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:

Spiserør helbredt

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne sige dig mange tak for forbøn. Jesus har helbredt mig for smerter i spiserøret og brystet. Jeg ved ikke, om du kan huske, at du fik et kundskabs-ord om mit problem på et møde i Kristent Centrum i Aalborg. Jeg gik frem og blev bedt for. Jeg mærkede straks en bedring. Men så kom problemet igen. Men efter at jeg fik en salvedug fra dig, er det gradvist forsvundet, så jeg er nu helt smertefri. Og da jeg sidst blev undersøgt af lægen, var der intet at se i mit spiserør. Det var ikke engang rødt. Al ære til Jesus. Jeg ville have fortalt dig det sidst, du var i Kristent Centrum. Men så blev jeg forhindret. Jeg kunne ikke komme. Kort efter faldt jeg så uheldigt i mit køkken, at jeg brækkede lårbenet og måtte opereres. Men det går fremad med det, som det skal. Også da har Jesus været med. Jeg er så taknemmelig for, at Jesus helbredte mit spiserør, så jeg har kunnet tåle alt det smertestillende, jeg har skullet have i forbindelse med operationen. Det ville jeg ikke have kunnet tåle før helbredelsen. Jeg takker Gud for din tjeneste.
Kærligst R.

Min oplevelse:
Min veninde fik en salvedug til sin søn for det psykiske. Han har fået det godt nu.
Hjertelig tak og hilsen fra
To veninder