Brug tid på vigtige beslutninger

Lektion 30:At finde en god kirke, som bliver et åndeligt hjem for én, er som at skulle vælge majskolber i et supermarked. Vi må ikke se på den ydre skal, men finde ud af, om majsen indeni er moden og frisk.Det betyder ingenting, at landmanden siger, at han høstede majsen for to timer siden. Hvis den ikke er moden og frisk, fravælger vi den. Og det betyder heller ikke noget, om familiemedlemmer og venner praler af deres kirke. Vi må selv investere den tid, det kræver for at afgøre, om kirken møder vores åndelige længsel.
Når vi skal finde et åndeligt hjem, kan det være godt at tænke på, at vi forlod vores eget hjem den dag, vi blev gift, for at holde os til en anden. Gud alene skal lede os, og det er os sammen, der skal finde et sted, der møder vores længsel. Når vi finder en kirke, skal vi være opmærksomme, ligesom når vi køber et hus eller bestemmer, hvor vi vil tilbringe ferien. Det er aldrig et spørgsmål om at gå på kompromis med vores tro på Jesus Kristus, kun om, hvordan denne tro kommer til udtryk.
William Coleman siger “Alt for ofte kommer kristne fra en baggrund, hvor kompromis var en leveregel. Vi troede, vi gjorde noget, fordi det var “rigtigt”, eller fordi vi blev bedt om det. Hvis man skulle leve sådan hele livet, ville det ikke være nødvendigt at drøfte omstændigheder. Men i ægteskabets intime verden lærer vise ægtepar ordet indrømmelse eller ordet lidelse.”
I denne syndige verden er der noget galt i alle kirker, eftersom det er syndere som os, som holder til der. Men vi kan finde en kirke, hvor vi opdager glæden ved at kunne tilbede sammen med andre.

Opgaver

Hvis du allerede har fundet dig et åndeligt hjem, kan du bruge følgende øvelse til at lære en ny handlemetode, der kan bruges, hver gang du står over for at skulle tage en beslutning.

1. Læs følgende liste med 14 faktorer, som vil påvirke din beslutning om at tilslutte dig en bestemt kirke. Tænk på andre mulige faktorer, og tilføj dem til listen.
2. Ægtefæller skal udfylde den næste del af øvelsen hver for sig. Giv en karakter fra 1 til 10, hvor 10 betyder “meget vigtigt” og 1 betyder “lidt”, for hver af de 14 beskrivelser.

Jeg ønsker en kirke, hvor der er en sund balance mellem de åndelige og sociale aktiviteter.
Jeg ønsker en kirke med et sang- og musikliv, der drager mig tættere til Gud .
Jeg ønsker en kirke, der med missionsaktiviteter rækker ud lokalt, nationalt og internationalt.
Jeg ønsker en liturgisk kirke.
Jeg ønsker en kirke, hvor jeg udfordres til at vokse med klare bibelske udfordringer til hverdagen.
Jeg ønsker en kirke, der hører til det rigtige kirkesamfund.
Jeg ønsker en kirke, som er venlig og udadvendt.
Jeg ønsker en kirke, hvor Jesus Kristus bliver forkyndt som herre og frelser.
Jeg ønsker en kirke med en uformel gudstjeneste.
Jeg ønsker en kirke, som har fokus på behovene hos ægtepar, med kurser, weekendsamlinger, osv.
Jeg ønsker en bedende kirke.
Jeg ønsker en kirke, hvor Bibelen er grundlaget for lære og prædikener.
Jeg ønsker en kirke, der lægger stor vægt på søndagsskole for børn og teenagere.
Jeg ønsker en kirke med børnepasning for de yngste børn.

3. Sammenlign resultaterne og sæt en ring rundt om de syv udtalelser, der betyder mest.
4. Sæt nu et kryds ved følgende udsagn:
a) Skriv hver for sig et kryds ved de syv udsagn, som I mener, der ikke kan være tale om at undvære. Giv derefter 5 point for hvert kryds og 10 point for to (hvor I begge to har sat kryds ved samme udsagn).
b) Sæt nu hver for sig en cirkel ved de udsagn, ud af de syv vigtigste, som du kan forestille dig at forhandle om. Fratræk 5 point for én cirkel ved et udsagn og 10 point for to cirkler.
c) Gentag a og b med de syv udsagn, som ikke er mærket af.
5. Læg mærke til de fire, der har modtaget flest point. Nu har I en beskrivelse, der kan bruges i de kirker, I besøger.
6. Lav en liste over alle de lokale kirker, I ønsker at besøge.
7. Besøg alle kirker to gange.
8. Efter det andet besøg laver I en prioriteringsliste. Brug beskrivelsen med prioriteterne, og giv hver udtalelse karakter fra 1 til 10. Læg derefter de fire individuelle resultater sammen.
9. Læg resultaterne sammen, så har I noget at sammenligne de andre kirker med, når I besøger dem.
10. Efter at have besøgt alle kirker, kan I vælge de to, der har fået flest point, og besøg hver af dem i otte uger. Når de otte uger er ved at være gået, kan I lave en ny kirketest. Sammenlign resultaterne for de to valg. Vinderen er den, som får flest point. Det kan være, I ønsker fortsat at besøge kirken i yderligere fire måneder, før I tager det endelige valg.

Ugens udfordring

Tilbed Gud, uanset hvilken kirke I kommer i.