Systematisk undervisning om nådegaver og tjenester

I 31 kapitler gennemgår Jesper Veiby, hvad Bibelen siger om nådegaver, tjenester og meget mere. Der er tale om systematisk undervisning, hvor det bibelske grundlag er fundamentet.
Det teologiske udgangspunkt matcher emnet, da Veiby bekender sig til en ”intelligent karismatik og simpel tro”. Således tages de åndelige gaver og tjenester naturligvis for pålydende, men med klare definitioner, afgrænsninger og markører, som gør dem direkte identificerbare i det omfang, de eksisterer i kirkerne.
I karismatiske kredse er store dele af bogen gentagelser af undervisning og bibelske eksempler, som her slås fast med teologiske syvtommersøm. For undertegnede gjorde det læsningen en anelse lang-sommelig. På den anden side lægger det en slags navigationskort for den, som ønsker et åndeligt virksomt liv og gerne vil undgå nogle af de potentielle faldgruber, der er.
Indfaldsvinklen er, at Jesus repræsenterer alle tjenester og gaver i sit virke på Jorden. Derfor må menigheden, Kristi legeme, også videreføre disse tjenester. Tjenester og gaver må derfor virke overnaturligt i det naturlige frem for det spektakulære.
Veiby fornyer i et vist omfang også begreber som ældste og kald og leverer en afbalanceret undervisning om kirkens sfære og privatsfæren, og han bidrager dermed til forståelsen af de mange forhold, som har betydning for den enkeltes trivsel i menighedsfællesskabet.

Jesper Veiby:
Jesus & Co
216 sider
198 kr.
Himmelgrøn