Diakoni der dur

Givende samtaler med Frede Follmann og Anne Marie Mulvad i bogen ”Den du er” om omsorg, værdier og metoder i mødet med mennesker.Blå Kors Hjemmet Rold Skov havde 20 års jubilæum i november 2010, og i den anledning ønskede forstander Frede Follmann sig en samtalebog med udgangspunkt i husets idéer og tanker for fremtiden. Nu foreligger resultatet, og det er en dynamisk, diskussionslysten duo, der går til sagen med både energi, engagement, humor, liv og lyst.
Det er vigtige emner, Frede Follmann og hans samtalepartner Anne Marie Mulvad tager op. Det vil være synd at sige, at de to når frem til endegyldig enighed om ret meget, men er det ikke også af mindre betydning? En sag har jo – som også vi mennesker – altid flere sider.
Blå Kors er en af de helt store aktører i diakonien herhjemme, specielt på alkohol- og misbrugsområdet. Frede Follmann vurderer, at ca. 40 % af Rold Skov Hjemmets beboere forlader stedet tørlagte og genetablerer de brudte forhold til familie, venner og arbejde; ca. 20 % nedsætter deres forbrug; ca. 20 % falder tilbage i de gamle mønstre, og ca. 15 % dør af deres misbrug.

Omsorg med resultater

Diakoni er omsorg. Men hvad er så omsorg? Er omsorg blot det at tage sig godt af mennesker i et hus med mange måltider og kun få udfordringer? Det er andet og mere. Det, der virker, er, hvordan det enkelte menneske bliver mødt. Og i dette møde er der mange daglige dilemmaer og mange modsatrettede skæbnehistorier.
Vi møder manden, der efter lang tids overtalelse forsøger at sætte sig op i sengen i stedet for blot at ligge passiv hen og ønske sig død og borte. Omvendt er der andre beboere, der kæmper med det vanskelige liv i misbrug og social udsathed og udstødelse. For nogle venter et nyt liv på helt nye vilkår. For andre gælder, at små skridt også kan være store sejre.
Vi hører også om den – undertiden grænseoverskridende – førstekontakt med beboerne og om at turde tale om drømme. Om at turde tage en risiko og sætte sig selv i spil. Om at dele sit liv med andre.

Inspirerende samtalebog

Men grundlæggende er samtalen en stadig tilbagevenden til udgangspunktet for det hele: omsorgen og relationerne. “At tage sig af mennesker og hjælpe dem videre. Altid i et respektfuldt møde, hvor det enkelte menneske skal vide, at på Rold Skov Hjemmet må man være den, man er ”(s. 183).
En inspirerende bog, hvor der både er blevet plads til spørgsmål, fortælling og fagstof. Det sidste formidlet af psykolog Ragnar Stefánsson, der skriver om at arbejde med kognitiv adfærdsterapi, og filosoffen Ullrich Zeitler, der skriver om diakonal etik og om at møde mennesket i en diakonal sammenhæng.

Bent Ulrikkeholm:
Den du er
– Samtaler med Frede Follmann og Anne Marie Mulvad om mødet med mennesker
189 sider • 168 kr.
Blå Kors Rold Skov