FASTE
7 bibelske grunde til at faste

I nogle kirkelige kredse har man igen sat fokus på faste som en naturlig del af det kristne liv.
Men hvorfor faste, og hvad siger Bibelen egentlig om det at faste? Vi får her syv bibelske begrundelser for at faste.
1. Vi faster for at opleve Guds kraft i vores liv og tjeneste.
A. Da disciplene ikke kunne sætte en besat dreng i frihed, fortalte Jesus dem, at den slags dæmon ikke kan drives ud uden ved bøn og faste (Matt. 17,21). Kraften i Johannes’ prædiken var knyttet til hans praktisering af faste (Matt. 11,18).
B. Mange af dem, som ledte de store vækkelser, fastede regelmæssigt. Eksempler er John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, David Brainerd og Charles Finney. Wesley fastede hver onsdag og fredag. John Lake (1870-1935) søgte Gud under stadig bøn og faste. Gud manifesterede mægtige mirakler gennem ham. I Sydafrika oplevede han 500.000 helbredelser i løbet af fem år.

2. Vi faster for at få profetisk åbenbaring om de sidste tider.
A. Daniel søgte Gud under bøn og faste og fik åbenbaringer om Israel og dets skæbne i de sidste tider (Dan. 9,1-3; 20,23; 10,1-3; 12-14). Efter at han havde fastet i 21 dage, fortalte en engel ham, at hans bøn var blevet hørt, fordi han fra den første dag bad om indsigt og ydmygede sig for Gud (Dan. 10,12). Fordi han søgte Gud, hjalp englen ham til ”indsigt” fra Gud, så han kunne forstå det syn, han havde fået (Dan.9,20-23.)
B. Der vil ske en hidtil uset fremkomst af profetiske åbenbaringer, før Jesus kommer igen (Apg. 2,17-21). Daniel profeterede, at Gud i de sidste tider vil oprejse ”ledere med åndelig indsigt”, som ”vil undervise mange” (Dan. 11,33-35; 12,4; 10). Disse mennesker vil have en moden forståelse af, hvad Gud vil gøre i de dage (Jer. 23,18-20).

3. Vi faster, for at Guds løfter skal blive til virkelighed i vores by eller nation.
A. Herren har profetiske planer og løfter for hver eneste by. Guds profetiske løfter er tilbud, ikke garantier. Vi må aktivt søge Herren, for at de skal blive opfyldt. Daniel bad og fastede for, at Guds løfte om at forløse Israel fra fangenskab skulle gå i opfyldelse, så de kunne vende hjem til deres land (Dan. 9,1-3; 10:1-4).
B. Gud svarede Nehemias, efter at han havde fastet og bedt om, at Guds løfter til Nehemias’ generation måtte gå i opfyldelse (Neh. 1, 3-11; 9,32-38). Efter at Cornelius havde fastet og bedt, blev hele hans hus frelst, og en dør af nåde blev åbnet for, at hedningerne kunne blive frelst (Ap.g. 10, 1-4; 30-31).

4. Vi faster for at stoppe en personlig eller national krise.
A. Faste for at søge Guds barmhjertighed under en personlig krise forekommer i hele Bibelen. Hanna, Samuels mor, der var bedrøvet over sin barnløshed, bad og fastede. Gud svarede hende ved at give hende en søn, som blev profet, da han blev voksen (1.Sam. 1,7).
B. Ved mange lejligheder vendte Gud Israels håbløse situation, når folket vendte sig til ham i fælles bøn og faste. Joel profeterede, at Gud ville straffe Israel ved at sende græshopper – og senere gennem den babyloniske hærs besættelse (Joel 1,2-18; 2,1-9). Ved begge lejligheder opfordrede Joel Israel til at vende sig til Gud under bøn og faste. Når der ikke er en menneskelig løsning for et folk, må vi kalde til faste.
C. Jonas advarede den onde by Nineve om, at Gud ville udslette den. Da Nineve omvendte sig under faste, viste Herren den nåde og skånede byen (Jonas 3,3-9).

5. Vi faster for at få beskyttelse.
A. Før Ezra ledte en gruppe af jøder fra Babylon tilbage til Israel, for at de skulle genopbygge deres folk og land, fastede han og bad Gud om beskyttelse på den farlige rejse (Ezra 8,21-23). Det var meget farligt at rejse i oldtiden, fordi bander ofte angreb rejsende for at røve penge og forråd.
B. Ester kaldte jøderne i Persien til at faste i tre dage, efter Haman iværksatte en plan om at dræbe alle jøder (Est. 3,13; 4,7). Ester havde selv brug for beskyttelse, fordi hun skulle opsøge kong Ahasverus (Xer-xes), uden at kongen havde sendt bud efter hende. Dét var der dødsstraf for. Mange råbte til Gud under bøn og faste (Est. 4,3; 16; 5,1-6). Herren reddede Esters liv og vendte jødernes situation og frelste dem fra Hamans onde planer (Est. 9,1).

6. Vi faster for at finde Guds ledelse.
A. Gennem Det Ny Testamente fortælles det, at kirken fastede for at søge guddommelig ledelse. Vi faster for at søge ledelse i vores liv, i vores familie, tjeneste og vores arbejdsopgave.
B. Paulus og andre fastede og bad for ledelse i deres tjeneste (Ap.g. 13,1-2), og før de skulle vælge og udnævne de ældste i de nye kirker i Lystra, Ikonium og Antiokia.

7. Vi faster for at komme Jesus nærmere (Matt. 9, 14-15).
A. Når vi er Kristi brud, har vi det privilegium at opleve Guds længsel efter os.
B. Som Guds sønner og døtre har vi det privilegium at få lov til at stå for Guds trone. Som Kristi brud har vi ret til at opleve længslen i Guds hjerte.

Af Mike Bickles undervisning om faste, www.ihop.org.


Artiklen fortsætter efter annoncen: