Stop med at beskytte dig selv

Lektion 46”To stier skiltes i en skov, og jeg valgte den, der var mindst befærdet. Det gjorde hele forskellen”. Robert Frost, The Road Not Taken (amerikansk digter).
Husker du de to eneste mulige svar på en konflikt? Enten vælger vi at trække os ind i os selv og beskytte os mod smerte, eller også vælger vi at række ud for at forstå ægtefællen og os selv.
Det at lægge forsvarets våben ned føles ind imellem som at blive overrasket af uventede gæster, når man ikke er påklædt. Men for at vokse i intimitet som par, må vi give slip på selvbeskyttelsen. Selvbeskyttelsen er en måde at forholde sig til et andet menneske på, mens man prøver at beskytte sig mod smerte, bedrøvelse, usikkerhed, frygt, skuffelse og utilfredshed. Det er en manipulerende måde at få andre til at rette ind på en måde, så det ikke truer os.
Vi kan spørge: ”Er det ikke almindelig sund fornuft at beskytte sig mod forstyrrende, ubehagelige følelser og smerte?” Problemet er, at vi ikke kan være åbne og selvbeskyttende samtidigt. Når vi beskytter os selv:
lukker vi kærligheden ude.
nægter vi at tage ansvar for vore egne følelser og handlinger. ”Det er dig, som gør mig vred!” Hvis jeg spiller det spil, fokuserer jeg på dig og formår at beskytte mig selv mod ubehagelige følelser.
undgår vi at svare på spørgsmål, som afslører mere, end vi ønsker at røbe. Dermed kan vi komme til at lyve i stedet for kærligt at tale sandhed.
fokuserer vi på at bevise, at den anden tager fejl, og vi benytter os af trusler, tavshed, stærke vredesudbrud, anklager, manipulerende gråd, kritik, klage, ironi, løgn og ”prædikener”.

Den kristne forfatter Larry Crabb siger: ”Tegnet på modenhed er kærlighed, og kernen i kærligheden er at forholde sig til en anden uden selvbeskyttelse, fordi det ødelægger vore bedste forsøg på at elske, og skaber en livsstil, som passer til defensive hensigter. Meget af vor høflige samtale og hyggelige omgangsform er ikke andet end to beskyttende former for at forholde sig bedst muligt til det, vi ikke synes om… Vor fornærmende fernis af venlighed og vort passive engagement gør, at vi slipper for at opholde os ved smerten i skuffelser, vi tidligere har følt. Vi har alle været langt nede, og det gør ondt. Derfor bestemmer vi os for, at vi ikke vil have mere af dét. Derfor prøver vi at elske på afstand, men det lader sig ikke gøre.” (L. Crabb: Inside Out, NavPress, Colorado Springs, 1988)
Læg mærke til mønstret hos et selvbeskyttende par. Hun længes efter at blive værdsat og fortaber sig i forsøgene på at behage ham. Hun er engageret i kirken. Ofte rådfører hun sig med veninderne. Det er hendes beskyttelse mod at blive forkastet. Hun føler sig kun tryg, hvis hun ved, at folk har brug for hende. Hun har svært ved at slappe af. Hvis hun ser tv, strikker hun. Travlheden er et forsvar mod et intimt forhold. Han er en rolig, rar mand, som roser sin kone. Men han distancerer sig fra et meningsfuldt forhold ved at trække sig ind i sig selv, og han har ingen nære venner. Han beskytter sig mod fiasko ved at have en rolig, distanceret indstilling. Den samme frygt for fiasko kan ind imellem påvirke kærlighedslivet. Han finder følelsesmæssig tryghed i bøger og aviser. Han har vanskeligt ved at stille direkte spørgsmål. Kan du se, hvordan dette par er nødt til at lægge selvforsvarets våben ned og vælge at blive sårbare over for hinanden?
Vi var som dette par for ti år siden, men da vi længtes efter intimitet, lagde vi efterhånden forsvarsvåbnene ned. Vi bestemte os for at vælge den sti, som er mindst befærdet: Den sti, hvor vi forstår og lærer noget om hinanden og os selv.

Opgaver

Besvar hver for sig følgende spørgsmål/udtalelser skriftligt. Brug fem minutter på øvelsen.
1. På hvilke måder beskytter du dig selv?
2. Hvad er det for en slags usikkerhed, som fører til, at du beskytter dig?
3. Identificér den selvbeskyttelse, du føler dig tryg ved at afsløre.
4. Nævn former for selvbeskyttelse, du gerne vil besejre.

Byt ark med ægtefællen. Efter at du har læst hans/hendes beskrivelse, så tak for tilliden. Vil du stille spørgsmål om det, ægtefællen har skrevet, så vær ikke dømmende. Du spørger kun af en eneste grund: For at få større forståelse for den, du elsker.

Ugens udfordring

Læg forsvarsvåbnene ned. Virker det vanskeligt? Det er det. Vi kan ikke engang sætte navn på det, vi gør for at beskytte os selv. Men Gud ransager hjertet. Bed ham om at åbenbare enhver selvbeskyttelse hos dig.