Hvem var Kains hustru?

Da Kain slog Abel ihjel, blev han bandlyst fra agerjorden og måtte drage til et andet land, hvor han fik børn med sin hustru. Men hvor kom hun fra?Kristne bliver ofte drillende spurgt, hvem Kain mon giftede sig med, da han rejste bort til et andet land. Man siger, at Bibelens første blade fortæller jo kun om Adam og Eva, samt sønnerne Kain og Abel, og at Kain slog Abel ihjel.

Kain er misundelig på sin broder Abel, hvis offergave bliver accepteret af Gud. Kain bliver så vred over dette, at han slår Abel ihjel, da de er ude i marken. Her bliver de to brødre portrætteret i National Geografics serie Mysteries of the Bible.

Kristne kan normalt ikke svare på dette, fordi de ikke selv læser Bibelen i sammenhæng og ikke tænker nærmere over det, de læser i Bibelen.
Men 1. Mosebog, kap. 4. v.3. fortæller, at: ”Engang bragte Kain en offergave til Gud” – men ikke noget om hvornår, eller hvor gammel Kain var på dette tidspunkt, hvor han slog Abel ihjel, måske var han 125 år.
For Adam og Eva fik nemlig påny en søn, da Adam var 130 år gammel. Han fik navnet Set, og Eva sagde: ”For Gud har givet mig en anden søn i stedet for Abel, som Kain slog ihjel”, kap. 4. v.25. og kap. 5. v. 3. – så Abel var nok blevet myrdet kort tid forinden.
Adam levede i 830 år og avlede sønner og døtre, kap. 5, 3-4 – sikkert også andre sønner og døtre i perioden mellem Abels fødsel og Sets fødsel i år 130, for Eva har nok ikke været steril i de 125 år, der kunne være mellem de to drenges fødsel, for hun fik jo også mange sønner og døtre efter Sets fødsel.

Der var mange mennesker på jorden

Der har således i år 130 sikkert været mange mennesker på jorden, idet Adams og Evas andre børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn stadig har formeret sig – en meget forsigtig beregning viser, at der kan have været over 70.000 mennesker på jorden, da Kain rejste til et fremmed land og giftede sig.
At der da var mange mennesker på jorden, bliver også bekræftet i kap. 4. v.16-17, for i landet Nod, hvor Kain bosatte sig, byggede han en by, som han kaldte Enok efter sin førstefødte søn. Hvorfor bygge en hel by, hvis der ikke var nogen andre mennesker til at bo i den, men kun Kain, hans kone og deres søn Enok ? – Et enfamilieshus var vel nok til de tre personer.
Desuden siger Kain jo til Gud i kap.4. v. 14-15, da han bliver forhørt angående mordet på Abel: ”Nu jager du mig bort fra agerjorden, og jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på jorden, så kan enhver, der møder mig, slå mig ihjel” – og Gud satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel.
Hvis der kun var Adam, Eva og Kain tilbage på jorden, hvem var så denne enhver eller ingen, som Kain kunne møde, og som kunne slå ham ihjel?

Gift med slægtning

Hvis Kain alligevel ikke giftede sig, så ville hans efterkommere og slægtstavle jo heller ikke være registreret så udførligt i kap. 4. v. 17-24.
Bibelen taler altså sandt, for Kain giftede sig, men navnet og alderen på hans kone er stadig ukendt, men det kunne være en slægtning fra tredie eller fjerde led.
Af Svend Jensen,
Ikast kristne Antikvariat