Israel og Tyrkiet i splid

Israel og Tyrkiet er påny på kollisionskurs, og i Jerusalem frygtes det nu, at forværringen
af forholdet mellem de to lande kan få seriøse konsekvenser.Det forværrede forhold mellem Tyrkiet og Israel kan få alvorlige følger bl.a. på det handelsmæssige, økonomiske, militære og diplomatiske område.Tilspidsningen er opstået ved offentliggørelsen af en FN-undersøgelse af Israels dødelige raid på en flotille på vej til Gaza-striben i fjor, da det kom til kamp mellem israelske commandosoldater og bevæbnede passagerer på det tyrkiske skib ”Mavi Marmara”, hvorunder ni tyrkere blev dræbt.
I det israelske udenrigsministerium siger man advarende, at Tyrkiet måske vil udvise den israelske ambassadør i Ankara og nedtrappe de diplomatiske relationer.

Tyrkiet er utilfreds

Hvis resultatet omsættes i fodboldsprog, står det uafgjort, 1-1. Israel er særdeles tilfreds med, at FN-rapporten konkluderer, at den israelske søblokade af Gaza er lovlig i henhold til international lov, at soldaterne handlede i selvforsvar, men at de havde brugt overdreven magt. Videre hedder det, at Tyrkiet ikke havde gjort nok for at standse flotillen.
Tyrkiet modsætter sig imidlertid en stor del af konklusionen og har påny anmodet Israel om en undskyldning – hvilket Israel har afvist – og har givet Israel et ultimatum for at undskylde. Sker det ikke, vil Ankara iværksætte ”Plan B” og indlede sanktioner mod Israel.
Tyrkiets udenrigsminister, Ahmet Davutoglu siger, at den officielle offentliggørelse af FN-rapporten – der forventes om kort tid – er Israels sidste chance for at fremsætte en undskyldning. Israel har beklaget det skete, men vil ikke undskylde officielt. Og hermed er sagen gået hårdknude.
Der er klart tale om såret stolthed på begge sider. Hvis parterne havde været mere pragmatiske, kunne de nok have undgået konfrontationen.
FN-rapporten – et dokument på 115 sider – er udarbejdet af en komite under ledelse af den tidl. new zealandske statsminister Geoffrey Palmer. Først efter offentliggørelsen af Palmer-rapporten ventes Israels statsminister, Binyami Netanyahu, at fremsætte en officiel israelsk kommentar.
Indtil da fyger det med spekulationer om omfanget af tyrkiske repressalier.

Trussel

Den tyrkiske ”Plan B” henviser til en trussel, fremsat af Tyrkiets statsminister Recep Tayyip Erdogan, om at hvis Israel ikke undskylder, vil Tyrkiet yderligere nedprioritere forholdet til Israel og vil aggressivt modsætte sig Israel på internationale møder. Tyrkiet har tillige truet med at erklære Israels ambassadør i Ankara, Gabi Levy, for ”persona non grata” – et seriøst diplomatisk skridt. Levy er for tiden på ferie i Israel og vil om kort tid trække sig tilbage fra udenrigstjenesten. Israel har endnu ikke udnævnt hans efterfølger. En tyrkisk udvisning ventes at ville ramme andre israelske diplomater i Ankara.
”Plan B” menes også at omfatte, at Tyrkiet vil afstå fra at deltage i militærmanøvrer med Israel.
En højtstående kilde i det israelske udenrigsinistyerium siger, at den tyrkiske trussel om sanktioner stammer fra Ankaras frustrering over Palmer-komiteens vedtagelse af en stor del af de israelske synspunkter.

Soldater for retten

Det israelske militær planlægger nu at beskytte commandosoldaterne fra flådens ”Flotille 13” og nogle højtstående officerer fra en mulig retsforfølgning. Blandt de, der måske vil blive tale om, er flådechefen, viceadmiral Eliezer Marom og den daværende øverstkommanderende over de israelske styrker, general Gabi Ashkenazi.