Dronningen ud af Folkekirken?

Selskab for Kirkeret foreslår kirkeforfatning, der gør Folkekirken mere selvstændig.
Ifølge forslaget skal alle beslutninger om Folkekirkens indre anliggender flyttes over i et kirkemøde og et kirkeråd. Det betyder bl.a., at Dronningen ikke længere skal autorisere Folkekirkens ritualer:
– Det er ikke retsligt nødvendigt at autorisere ritualer, salmebøger og bibler, og skulle det være, så kan folkekirken selv gøre det, hvis den får en forfatning, siger selskabets formand Peter Christensen til Kristeligt Dagblad.