Gud giver styrke til at sige nej!

I undervisningsserien om Guds kærlighed fortæller lektion 3 om, hvordan Guds kærlighed giver os styrke og frihed til at sætte grænser og sige nej. Gud har altid haft klare grænser for sit folk, og et ja til ham er et nej til verdens værdier.”Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten.”
1. Johannes 4:17-18

Frygten for forkastelse – for afvisning – får os til at gøre de særeste ting. Som teenager drak jeg mig fuld og gjorde endnu mere dumme ting, selvom jeg godt vidste, at det var forkert, men jeg ville så nødigt være udenfor. Man kan sige, at jeg ikke var i stand til at sige nej, fordi jeg var bundet af frygt for at blive afvist. Det tomrum, der var i mit hjerte, forsøgte jeg at få fyldt ved at give af mig selv i stedet for at sætte sunde grænser. Kender du det? Måske har du prøvet noget lignende – at du ikke formår at sige nej til noget, der skader dig selv, fordi du er bange for at miste kærlighed. Men i virkeligheden er det jo ikke kærlighed, hvis den ophører, fordi du ikke gør alt, hvad den der ”elsker dig” ønsker af dig.

Guds kærlighed er anderledes. Han bliver ved med at elske os, selv når vi vender ham ryggen. Da vi var allerlængst væk fra ham, rakte han ud til os og gav os den største kærlighedsgave, der nogensinde er givet – sin Søn, Jesus Kristus – fordi han elskede de mennesker, der endte med at slå ham ihjel.
Gud elsker dig betingelsesløst. Uanset om du siger ja eller nej til ham, så elsker han dig stadigvæk. Faktisk er han gået ufatteligt langt, for at du skulle have muligheden for at sige ja… eller nej til hans tilbud om fællesskab. Han kunne have tvunget dig til at gøre præcis, hvad han ville have, du skulle gøre, men så ville du jo ikke virkelig have elsket ham. Guds kærlighed giver frihed – frihed til at elske igen og frihed til at lade være.
Når vi er fyldt af Guds kærlighed, bliver vi i stand til at sige nej til andres krav til os. Ikke fordi det er et mål i sig selv, at vi skal sige nej til alle mennesker, men fordi frihed er en grundsten i kærlighed. Hvis jeg skal kunne sige helhjertet ’ja’ til Gud og til mennesker, må jeg også være fri til at sige nej.

Når Gud sætter grænser

Mange kan have svært ved at forene, at Gud er kærlighed, med det at Gud siger nej. Men kærlighed betyder ikke, at man ikke kan sige nej til hinanden. Tværtimod fungerer kærlighed bedst inden for klare rammer. Jo mere klart defineret en relation er, jo bedre levevilkår har kærligheden. Derfor skal der også nogle gange siges nej, når den ene part går uden for de grænser.
Gud er god til at sige nej. Hele vejen gennem Det Gamle Testamente gør han det klart for sit folk, hvor hans grænser går, og hvad konsekvensen er, når de overtræder dem. Det gælder lige fra Adam og Eva, der selv vil være guder og bliver smidt ud af Edens Have, til Israels folk, der tilbeder alle mulige andre guder og til sidst bliver forvist fra deres land.

Også Jesus sætter grænser. Han viser klart med sit liv, at loven, og dermed Guds grænser, er enormt vigtige for ham. Han giver sit liv, fordi han respekterer dem, og han sætter klare grænser selv. Fx giver han ikke Peter lov til at påvirke sig med noget, der ikke er Guds vilje, men siger til ham: ”Vig bag mig, Satan! For du vil ikke hvad Gud vil, men hvad mennesker vil” (Matthæus 16:23). Heller ikke farisæerne får lov at køre rundt med Jesus, men han sætter dem gang på gang på plads.
Jesus sætter også grænser på Guds vegne, da han laver en pisk og rydder tempelpladsen for boder, fordi Guds hus skal være et bedehus og ikke en markedsplads.1 Endelig sætter han klare grænser op for den relation, vi kan have med ham, når han siger: ”Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig” (Matthæus 16:24). Relationen skal være helhjertet og gensidig. Vi må være villige til at betale en pris, ligesom han har betalt en pris for os. Ikke at vi skal eller kan gøre os fortjent til frelsen, men den kærlighed, som Jesus har vist os, stiller også krav til, hvordan vi lever. Jesus sætter klare grænser, siger fra og siger nej. Samtidig er han Guds, og dermed kærlighedens, udtrykte billede. Så kærlighed og ordet nej behøver ikke at være uforenelige.

Hvad skaber en god nej-siger?

Men hvorfor er det så, at så mange af os har så svært ved at sætte de grænser – har så svært ved at sige nej? Jeg tror i bund og grund, det er, fordi vi mangler kærlighed. Hvis vi vidste, hvor meget Gud elsker os, ville vi ikke gå på kompromis med, hvad vi ved er rigtigt for at få ”kærlighed” fra andre. Mennesker, der er sikre i Guds kærlighed, ligger ikke under for menneskefrygt. Selvom andre forsøger (mere eller mindre bevidst) at presse dem til at gøre noget, de ikke vil, lader de sig ikke intimidere, men er i stand til at sige klart nej. De vil gerne glæde andre, men går ikke på kompromis med deres værdier ud af behagesyge.

Det kan selvfølgelig også være, at du bare aldrig har lært at sætte sunde grænser eller lært, at det er ok at gøre det. Her vil jeg sige, at det ikke bare er noget du må – du har også en pligt til det. Gud har givet dig tid, energi og ressourcer. Hvordan du bruger dem, er dit ansvar. En dag skal vi alle stå foran Gud og aflægge regnskab for, hvordan vi har levet vores liv.2 Så vil du ikke kunne sige til Gud: ”De pressede mig til det,” eller ”de elskede mig ikke, hvis jeg gjorde, hvad du sagde.” Vi er hver især selv ansvarlige for, hvordan vi bruger det, Gud har givet os.

At modtage Guds kærlighed

Som sagt er det forløsningen af Guds kærlighed, der hjælper os til at sætte sunde grænser. Vi kan også modtage kærlighed fra andre mennesker. – Gud har lagt noget af sig selv i os alle – men kilden til al kærlighed er Gud. Derfor skal vi slutte med at se på, hvordan vi kan modtage Guds kærlighed.

Når vi taler om at blive fyldt af Guds kærlighed, taler vi i virkeligheden om at blive fyldt af Gud selv, for Gud er kærlighed. Den eneste måde vi kan det, er gennem åbenbaring. Gud ligger ud over vores fatteevne, vi kan ikke se eller røre ham, men han kan vælge at vise sig selv for os og hjælpe os til at gribe lidt af, hvem han er og hvor meget han elsker os.
Først og fremmest har Gud åbenbaret sin kærlighed for os i sit Ord. Bibelen er i bund og grund en kærlighedsroman. Den handler om, hvordan Gud gennem hele menneskehedens historie har forsøgt at vinde vores kærlighed. Hvis vi sætter os ned og læser Bibelen med de øjne, vil det meget hurtigt gå op for os, hvor meget Gud elsker os.
I Bibelen finder vi også beretningen om Jesu komme til jorden, hans død for vores synd og opstandelsen på den tredje dag – det ultimative udtryk for Guds kærlighed. Som Guds kærlighed strålede ud af ham til Lazarus, Zakæus, Maria, kvinden grebet i utroskab3 og mange andre, sådan elsker han også dig i dag.
Endelig åbenbarer Gud sin kærlighed for os gennem Helligånden. Som der står i Romerbrevet 5:5: ”… for Guds kærlighed er udgydt i vore hjerter ved Helligånden…”. Helligånden er Kærlighedens Ånd, Åbenbaringens Ånd. Han hjælper os til at forstå, mærke og tro, at Gud elsker os og har vist det gennem Jesus Kristus. Det er ham, der hjælper os til at forstå Ordet. Når han får lov at virke i os, vil Guds kærlighed flyde over, og vi vil bl.a. blive bedre til at sætte grænser, fordi vi er sikre i den kærlighed.
Hvis du vil, kan vi bede en bøn sammen og invitere ham til at åbenbare Guds kærlighed for dig.
Helligånd, jeg beder dig om at fylde mig med din kærlighed. Åbenbar for mig, hvor meget Gud elsker mig. Åbenbar Jesus for mig. Lad mig se Guds kærlighed i menneskelig form. Far, Jesus, Helligånd, jeg tager imod dig i dag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Denne artikel har handlet om, hvordan Gud elsker os frie til at sige nej. I næste uge skal vi se, hvordan Guds kærlighed gør os stærke til at sige ja.

1) Joh. 2:14-17, Matt. 21:13
2) Se Matt. 25 og
Joh. Åbenbaring 20:11-15.
3) Joh. 11:37; Lukas 19:1-10;
Joh. 8:1-11; Lukas 7:36-50
Af Kresten Sangill Holmsgaard