Kristne institutioner kan hjælpe

Tobias på 24 år har haft et svært liv, men gennem ophold på behandlingshjemmet Betesda har han fået nyt håb. Men der er ingen hjælp fra det offentlige.Tobias er 24 år. Han har gennem hele sit liv haft vanskeligheder med at indgå i normal skole og fritidsaktiviteter.

Tobias er et eksempel på de mange, der kommer i knibe, fordi kommunerne ikke vil betale for deres ophold på institutioner som Betesda i Brande. De kristne institutioner har ellers bedre resultater end gennemsnittet af institutioner.

Han er dobbeltdiagnosticeret, ADHD og personlighedsforstyrrelse. Han kom tidligt ud i kriminalitet og misbrug og har afsonet flere domme.
Han har til tider haft det så svært, at han har flere selvmordsforsøg bag sig. Tobias formår ikke at passe på sig selv og har på intet tidspunkt kunnet bo for sig selv, derfor har han brug for et døgntilbud.

Blev hjulpet

Efter et længerevarende fængselsophold fik Tobias et værelse og skulle gennemføre 9. klasse. Det lykkedes ikke, og Tobias var opgivende, endnu engang lykkedes det ikke at bo for sig selv og klare et skoleforløb. Der måtte en radikal forandring til. Hans forældre, Susanne og Bjarne Kristensen, der er tilknyttet Missionsforbundets menighed i Rønne, foreslog at han kom på Betesda, et kristent behandlingshjem.
Tobias var positiv – også selvom det var et kristent sted. Han var godt klar over, at han havde brug for at trække på de himmelske ressourcer – ellers ville det ende galt.
I foråret 2010 kom Tobias til Betesda, da Bornholms Regionskommune bevilligede et behandlingstilbud for hans misbrug. De 5 mdr. fik afgørende betydning for ham.
Han modtog Jesus som sin frelser – og for første gang i sit liv oplevede han fremskridt.

Kommunen sagde stop

Desværre ville kommunen ikke betale længere, og Tobias forsøgte endnu engang at bo for sig selv. Det lykkedes ikke, og han valgte at komme tilbage til fængslet, hvor han følte sig bedre tilpas, da han ”bliver passet på”, kan lave skolearbejde, træne og få mad. Efter fængselsopholdet stod han hjemme hos forældrene uden penge, medicin og uden et sted at bo.
Han fik at vide, at der var en sagsbehandlingstid på 3 mdr. (afklarings- og motivationsfase, som de kalder det). Svært at have med at gøre, når man er presset. Det eneste han ville, var at komme tilbage til Betesda, og forældrene valgte at optaget lån for at betale for hans ophold.
Selv siger Susanne Kristensen, Tobias´s mor:
”Vi oplevede ikke, at vi havde et valg, for hans eneste alternativ var forsorgshjem, og det vidste både vi og Tobias ville ende galt.”
Men familien kan ikke klare at betale for hans behandling fremover, og Tobias og hans forældre løber konstant panden imod en mur hos det offentlige.
Der ligger stadig en ansøgning hos Herning Kommune, og man kan håbe på, der findes en løsning.
Søren Kokkenborg, Betesdas, leder siger:
”Havde vi ikke samlet Tobias op med forældrenes støtte og Tobias’ beslutning, var han med sandsynligvis igen endt i fængsel, som så ofte tidligere”.
Tobias ønsker selv at bryde den spiral. Han er motiveret, og derfor er det vigtigt, at hjælpen kan fortsætte.

Magtesløse forældre

Susanne og Bjarne Kristensen siger til Udfordringen:
”Vi har som forældre stået magtesløse og set, at de offentlige instanser ikke har formået at hjælpe vores søn, og til tider har vi råbt om hjælp, men er blot blevet mødt med masser af forståelse, men ingen handling.
Derfor tog vi lånet for at få Tobias på Betesda igen, og vi har nu sat en privat indsamling i gang for at skaffe midler til fortsat ophold på Betesda. Vi kan jo se, at det hjælper ham, og vi kan ikke klare at se ham ende på gaden igen. Der arbejdes stadig på en kommunal løsning, men vi kan ikke risikere, at der pludselig ikke bliver betalt til Betesda længere.
I mange år har det påvirket vores hjem, vores ægteskab, vore andre børn, at Tobias havde det svært og fik skabt problemer for sig selv og andre.
Men vi har også lært af det og stiller os derfor til rådighed med foredrag med overskriften: Ondt i familien.

Kirken får en rolle

”Vi vil fortælle om, hvad det har gjort ved os som ægtepar og ved vore børn. Vores himmelske far har genoprettet og været vor faste klippe. Vi vil gerne bringe håb til mennesker, da vi ved, at mange slås med ægteskabelige problemer og problemer med børn.
Samtidig vil vi fortælle om Betesdas arbejde, samt have fokus på situationen i Danmark.
Kommunerne bruger ikke behandlingsstederne, som må lukke, hvilket er katastrofalt for mange mennesker, der så ikke får den hjælp, de har brug for.
Vi mener, kirken kommer til at spille en langt større rolle i fremtiden, også på dette område, og vil gerne være med til at fremme dette,” siger Susanne og Bjarne Kristensen, som gerne tager ud og holder foredrag.
Susanne Kristensen er uddannet pædagog og familieterapeut, og hun og Bjarne Kristensen arbejder begge som familieplejere.

Hvordan ser fremtiden ud for Tobias?

”Opholdet på Betesda har stor betydning for mig”, siger Tobias til Udfordringen.
”Her har jeg fundet tilbage til trygheden i den kristne tro, som jeg kendte fra mit barndomshjem. Her er trygt og rart at være, og det giver mig ro i min dagligdag. Her får jeg den nødvendige hjælp.
Derfor håber jeg også, at jeg kan få mulighed for at være her længe. Gid kommunen vil være med til at betale.”
Når jeg spørger ham om fremtiden, siger Tobias:
”Fremtiden står uklar for mig. Lige nu gælder det nuet. Selvfølgelig ønsker jeg at blive normaliseret og få en stabil hverdag, og jeg forestiller mig, at det kan jeg bedst få i et kristent bofællesskab, for jeg har svært ved at klare mig alene. Og så vil jeg gerne sigte mod en uddannelse på længere sigt, men i første gang handler det om at få 9. klasses afgangseksamen. Jeg må tage nogle skridt af gangen.”
Udfordringen har også talt med Betesdas leder, Søren Kokkenborg, der om Tobias’s fremtid siger:
”Det optimale for Tobias vil være, at der etableres en bedre struktur med flere daglige udfordringer og medarbejdere til opfølgning på Tobias. Det har vi imidlertid ikke resurser til, og jeg tvivler meget på, at han vil kunne opnå det andre steder. Ud fra vore muligheder og resurser ligger vi så tæt som muligt på det optimale.
I de ugentlige personligheds-udviklingssamtaler arbejder vi dybere med hans grundlæggende problemer og med indøvning af strategier og redskaber, som hjælper ham med løsninger.
Vi arbejder på, at Tobias får afsluttet skolegang med eksamen, idet han ikke har papirer, til trods for at han virker til at have kompetencer til at kunne tage en studentereksamen under de rette betingelser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tobias vil sandsynligvis have brug for at være tilknyttet Betesda i endnu 2 år. Hvorvidt han på et tidspunkt vil kunne magte at komme til at bo i en udslusningsbolig, er slet ikke til at afgøre på nuværende tidspunkt. Tobias mangler en masse basal botræning, men først og fremmest skal de grundlæggende personlige problemer bearbejdes.”

Der er håb for en fornuftig fremtid for Tobias. Hans indflytning på Betesda og hans nye kristne liv har været et godt nyt startskud. Nu afhænger meget af hans fortsatte ophold på Betesda.
(Tobias har et andet navn. Men han har ønsket at være anonym for at undgå at blive genkendt i narkomiljøet.)

Betesda er bedre end gennemsnittet

Rehabiliteringscenteret Betesda på Karstoft Hede har masser af erfaring, gode kristne værdier og fine tilsynsrapporter.
28% får ikke tilbagefald, men oplever at leve et liv som clean. Det er højere end gennemsnittet for behandlingssteder i Danmark
Men det er svært for private behandlingssteder som Betesda at overleve. Betesdas seneste borger på offentlig bevilling var der til januar 2011, siden har man taget alle ind på frivillig basis.
Medarbejderstaben er skåret ned fra 12 til 5, og budgettet er svundet ind, til trods for at flere firmaer sponsorerer stedet.
Der er brug for flere klienter henvist fra det offentlige, eller flere sponsorer.
Betesda har brug for opbakning fra andre kristne.


Artiklen fortsætter efter annoncen: