Åndsfriheden under pres

– Når vi fremlægger disse teser nu, skyldes det, at åndsfriheden efter vores vurdering er kommet under pres, hedder det i et nyt manifest, som især er henvendt til politikere og medier.

Undertegnede stiller sig bag 21 teser om åndsfrihed:
Thorstein Balle, seniorforsker, bestyrelsesmedlem Grundtvigsk Forum
Jørgen Carlsen, forstander Testrup Højskole
Jens Ole Christensen, generalsekretær Luthersk Mission
Peter Götz, præst Det danske Missionsforbund, formand Evangelisk Alliance i Danmark
Brian Hansen, stud. theol. Menighedsfakultetet
Hans Jørgen Hansen, sekretariatsleder Foreningen af Kristne Friskoler
Eberhard Harbsmeier, rektor Teologisk Pædagogisk Center
Daniel Toft Jakobsen, fhv. sekretariatsleder Kristeligt Forbund for Studerende
Peder Østergaard Jensen, landssekretær Evangelisk Luthersk Mission
Torben Jensen, landsleder Foreningen Agape
Anne Mie Skak Johanson, Dansk Oase
Filip Hove Kristensen, formand det idepolitiske netværk, CURA
Birgitte Stoklund Larsen, akademileder Grundtvig-Akademiet
Thomas Bjerg Mikkelsen, generalsekretær Indre Mission
Leif Nielsen, fhv. forstander Baptisternes Skoler
Birger Nygaard, landsleder Areopagos
Bjarne Gertz Olsen, konsulent for kirke og mission Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder Kristent Pædagogisk Institut
Niels Thomsen, fhv. rektor Præstehøjskolen
Ole Bjerglund Thomsen, sognepræst, formand KFUM og KFUK i Danmark
Erling Tiedemann, medlem af Den katolske Kirke, fhv. formand Etisk Råd
Margrethe Winther-Nielsen, PhD kemiingeniør
Karen Aagaard, privatskolelærer, bestyrelsesmedlem Kristent Pædagogisk Institut

Efter tesernes færdiggørelse har følgende personer tilsluttet sig dem:
M. Fouad Albarazi, formand for Det islamiske Forbund i Danmark
Børge Haahr Andersen, rektor Dansk Bibel-Institut
Mogens Andersen, formand Baptistkirken i Danmark
Ole Andersen, generalsekretær Ordet og Israel
Thorkild Bjerregaard, skoleleder, formand Foreningen af Kristne Friskoler
Robert Bladt, generalsekretær Kristeligt Forbund for Studerende
Senshin Karina Blomkvist, doshu præst Tendai Buddhistisk Center
Troels Borring, formand Efterskoleforeningen
Niels Jørgen Cappelørn, professor Kierkegaardcentret
Egon Clausen, forfatter og journalist
Marianne Christiansen, sognepræst, Frit forum for Folkekirkens fremtid
Claus Emmeche, lektor Det naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Henrik Nymann Eriksen, højskoleforstander Luthersk Missions Højskole
Niels Nymann Eriksen, sogne- og indvandrerpræst Apostelkirken
Kurt Ernst, formand Danmarks Privatskoleforening
Birthe Munck-Fairwood, leder Tværkulturelt Center
Jesper Fodgaard, valgmenighedspræst, formand Dansk Oase
Ebbe Forsberg, sekretariatsleder Danmarks Privatskoleforening
Steffen Hartje, sekretariatschef Fritid & Samfund
Per Møller Henriksen, generalsekretær KFUMs Soldatermission
Henrik Højlund, sognepræst, formand Evangelisk Luthersk Netværk
Morten Thomsen Højsgaard, generalsekretær Bibelselskabet
Tonny Jacobsen, formand Frikirkenet, formand præstegruppen Pinsemenighederne
Christian Jensen, civilingeniør, konstitueret formand Dansk Bibel-Institut
Torsten Johannessen, formand Grundtvigsk Forum
Jonas Adelin Jørgensen, generalsekretær Dansk Missionsråd
Jørgen Jørgensen, sognepræst, formand Menighedsfakultetet
Poul Kirk, redaktør Domino
Mogens Kjær, generalsekretær Danmission
Ove Korsgaard, professor Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Czeslaw Kozon, biskop Den katolske Kirke
Helga Kolby Kristiansen, forstander Silkeborg Højskole
Ole Madsen, formand Det Økumeniske Center
Lone Møller-Hansen, generalsekretær Baptistkirken i Danmark
Kirsten R. Laursen, generalsekretær Samvirkende Menighedsplejer
Steen Møller Laursen, familiekonsulent, formand Foreningen Agape
Hans Henrik Lund, MPA, daglig leder Kirkernes Integrations Tjeneste
Torben Mathiesen, landssekretær Ordet og Israel
Jørgen Mortensen, præst Apostolsk Kirke
Søren Møller, formand Danske Gymnastik og Idrætsforeninger
Erik A. Nielsen, professor Københavns Universitet
Jens Chr. Nielsen, sognepræst Nysted og Vantore
Ove Nielsen, formand Foreningen af Evangelisk-Lutherske Valgmenigheder
Karsten Nissen, biskop Viborg Stift
Henning Nørhøj, formand Kirkeligt Centrum
Bjørn Ottesen, formand Syvende Dags Adventist-kirken i Danmark
Bent Molbech Pedersen, landsleder Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Jens Maibom Pedersen, forstander Diakonhøjskolen
Margith Pedersen, generalsekretær Danske Sømands- og Udlandskirker
Ove Kaj Pedersen, professor Copenhagen Business School
Jens Peter Rejkjær, skoleleder, landsformand Luthersk Mission
Raag Rolfsen, direktør Areopagos
Uffe Rostrup, formand Frie Skolers Lærerforening
Hanne Sander, sognepræst Jægersborg Kirke
Michael Schelde, centerleder Grundtvig Centret
Jørgen Sejergaard, sognepræst Karlebo
Jakob Skovgaard-Pedersen, professor Københavns Universitet
Kristian R. Skovmose, generalsekretær Mission Afrika
Morten Skruppeltrang, generalsekretær Kirkefondet
Finn Slumstrup, forfatter, formand Grænseforeningen
Roar Kloster Steffensen, generalsekretær Bibellæser-Ringen
Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær Grænseforeningen
Shomon Pia Trans, soryo Tendai Buddhistisk Center
Leif Vestergaard, formand Folkekirke og Religionsmøde
Karen Margr. Trolle Viholm, cand.theol., landssekretær Danmarks Krist. Gymnasiastbevægelse
Elof Westergaard, provst Silkeborg Provsti
Henrik Wigh-Poulsen, domprovst, Fyns Stift
Frede Ruby Østergård, pastor, generalsekretær Indenlandsk Sømandsmission

Læs også her