Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Skal man have en særlig tro?

Hej Orla Lindskov
Som læser af Udfordringen kunne jeg godt tænke mig at vide noget om helbredelser i Jesu navn. Jeg har hørt og læst om det mange steder efterhånden, og det lyder enormt interessant.
Jeg tror selv på Jesus Kristus og på Evangeliet og på alt, hvad evangeliet siger. Og når Jesus og apostlene kunne udføre mirakler, ja, så kan det lade sig gøre! (Jeg er ellers meget skeptisk med alt andet!)
Skal man have en særlig tro/ forkundskab for at kunne være ”mellemleddet” mellem Gud og den syge?
Kan ikke-troende eller kun lidt troende blive helbredt?
Hvordan er din erfaring med helbredelses-hyppighed? Sker det enormt sjældent eller enormt ofte?
Der er jo mange, der mener, at det er fup og fiduser, overtro og ”folk, der bare vil tjene penge”, men det bedste svar til sådanne beskyldninger er vel, at de selv ser Herrens gerninger?
Jeg håber, at du har tid og lyst til at svare!
Venlig hilsen
Christian

Svar 1:

Vi tror på Bibelens Gud

Kære Christian
Helbredelser i Jesu navn kan også finde sted i dag, for Jesu gerninger var og er ikke begrænset til bestemte tider og steder. Det skriver Hebræerbrevets forfatter på denne måde i sit brev kap. 13, vers 8:
– ”Jesus Kristus er den samme i går, i dag, ja, til evig tid.”
Det betyder, at det, Jesus gjorde dengang for ca. 2000 år siden, det kan og vil han også gøre i dag. Sådan forstår jeg det skriftsted.

Du spørger, om man skal have en særlig tro eller forkundskab for at kunne være ”mellemleddet” mellem Gud og den syge?
Gud har lovet at besvare den tro, som holder fast i hans ord og i hans løfter. Den tro kan bringe hans kraft ind i menneskers hverdag.
Troen på Guds ord og Guds løfter er forudsætningen, som er nødvendig i forbindelse med guddommelig helbredelse. Derfor er det vigtigt at kende Guds ord og Guds løfter.
Den tro, der helbreder, kan fx tage sit udgangspunkt i Jesu fuldbragte værk på Golgatha, som det står beskrevet i Esajas bog kap. 53,vers 5:
– ”Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.”
Hvorfor er nu kendskabet til Guds ord så vigtigt?
Jo, Guds ord er en kraft, for Gud selv bor i sit ord. Derfor bør man knytte sin tro fast til Guds ord, til Guds løfter under forbøn for syge.
Jeg vil her også gerne nævne, at når det gælder guddommelig helbredelse og forbøn for syge, så er det meget vigtigt, at vi ikke forenkler tingene. Og hvad mener jeg med det?
Jo, jeg mener, at når vi beder for syge og søger Guds helbredelse til syge, skal vores tjeneste være ærlig og troværdig. Derfor er det vigtigt, at vi ser virkeligheden i øjnene, som den er. Virkeligheden er, at nogle ved forbøn helbredes øjeblikkeligt eller ret hurtigt.
Andre helbredes gradvist, bredt ud over længere tid og ofte efter udholdende og gentaget forbøn.
Desuden er der nogle, der på trods af forbøn ikke oplever helbredelse. Det kan der være rigtig mange årsager til.
Men det betyder i hvert fald ikke, at de, der ikke oplever helbredelse, er dårligere mennesker, eller er mindre troende end dem, der oplever helbredelse.
For dem, der mener, at guddommelig helbredelse er fup og fiduser, er det også vigtigt, at vi er fuldstændig ærlige og siger, hvordan virkeligheden er. Det er vigtigt, at vi ikke lover mere, end der er dækning for.
Du spørger, om ikke-troende eller kun lidt troende kan blive helbredt?
Hertil vil jeg svare, at i princippet kan alle syge blive helbredt, hvis de kommer til Jesus med et ydmygt sind.
Ofte er den syge i tvivl og formår ikke at tro ret meget på, at Jesus vil helbrede. Men den syge skal heldigvis heller ikke bære trosbyrden. Det skal forbederen. For den syge bærer jo i forvejen sygdommens byrde, og det er byrde nok.
Angående helbredelses-hyppighed, om det sker enormt sjældent eller enormt ofte? – som du spørger.
Her må jeg svare: – I forhold til hvad? Jeg kan kun sige, at helbredelser sker. Men jeg ville selvfølgelig ønske, at der skete langt flere guddommelige helbredelser i vores land.

Med hensyn til det, du skriver med fup, fiduser og overtro.
– Jeg tror, at der altid i kristendommens historie har eksisteret fordomsfulde mennesker, som har benægtet virkeligheden af Jesu mirakler.
Det behøver ikke engang at være fordomsfulde mennesker. Det kan blot være ganske almindelige tvivlere. Tænk her blot på Jesu discipel Thomas, som ikke kunne tro på Jesu underfulde opstandelse.
Han havde brug for et tegn på, at opstandelses-miraklet var virkelighed. Og det gav Jesus ham. Så du har helt ret i, at for at kunne tro, er der nok mange danskere, der ligesom Thomas har brug for at få et Jesus-mirakel helt tæt ind på livet.
Til sidst vil jeg gerne give dig 3 nøglesteder fra Det Nye Testamente, der alle handler om helbredelses-tjeneste:
Det første sted finder vi i 1. Korintherbrev kap. 12, vers 9. Kapitlet handler om Åndens gaver. Prøv at læse hele det spændende kapitel.
Næste sted er Jakobsbrevet kap. 5, versene 14-17. Her handler det om menighedens ældste, om troens bøn og oliesalving af den syge.
Det sidste nøglested finder vi i Markus-evangeliet kap. 16, vers 18. Her taler Jesus om hånds-pålæggelsen.
Ud over disse 3 steder kan du finde mange andre steder, der handler om guddommelig helbredelse, såvel i Det Nye som i Det Gamle Testamente.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Tak for salvedugen, du sendte mig. Jeg takker Gud, min Himmelske Far, fordi han i sin nåde har velsignet den salvedug, jeg fik, så jeg i dag kan vidne om, at smerterne er borte.
Må Gud i sin nåde fortsat være dig nær til hjælp for mange.
Kærlig hilsen i Jesu navn
E.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Jeg er en kvinde på 64 år, og jeg er meget glad for den salvedug, du har givet mig. Den har hjulpet mig godt.
Men nu synes jeg, at kraften er ved at forsvinde, så jeg vil bede dig om at bede over den på ny.
Mange hilsener Maria