Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 8,00 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg
– Orla@Udfordringen.dk.

Spørgsmål 1:

Jeg er stadig syg

Kære Orla Lindskov
Jeg bruger Salme 23 hver aften i forbindelse med min aftenbøn, både som en tak til Gud, men også når jeg er bekymret og urolig. Salmen er god at falde til ro på.
En af linierne lyder: Du salver mit hoved med olie. Hvilken betydning har det? Hvad får salmisten gennem det? Mere kraft?
For nogle måneder siden fortalte jeg dig, at jeg har en nervebetændelse, som giver uro og smerter i ben og fødder. Jeg er meget følsom overfor medicin, og jeg vil derfor helst undgå behandling med medicin. Du sendte mig en salvedug, som du har salvet med olie og bedt over. Jeg har knuget salvedugen i hånden hver nat siden. Den giver mig tryghed. Samtidig fik jeg ro i ben og fødder. Salvedugen er præget af slid ved, at jeg har knuget den i hånden, og derfor vil jeg gerne, om du vil sende mig en ny. Jeg har gentagne gange bedt Gud om helbredelse for nervebetændelsen; men jeg har altså stadig sygdommen.
Venlig hilsen
B.

Svar 1:

Gud giver os altid noget, når vi beder

Kære B.
Jeg har sendt dig en ny salvedug, som du har bedt om.
Du skriver, at du stadig har nervebetændelse, selv om du også selv gentagne gange har bedt Gud om helbredelse. Dertil vil jeg sige:
Sammenhængen mellem sygdom, bøn, forbøn og helbredelse kan ofte være noget, vi mennesker ikke får indblik i.
Det, jeg imidlertid holder fast i, er en lignelse, som Jesus fortæller. Det er lignelsen om enken og den uretfærdige dommer. Den finder vi i Lukasev. kap. 18, versene 1-8. Denne lignelse starter med ordene: – ”Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte.”
Man kan let blive træt, når man beder og beder og synes, at der ikke sker noget. Men der sker altid noget, når vi beder. Gud giver os altid noget, når vi beder. Også selv om vi ikke mærker det eller opfatter det.
Jeg tror på, at frelse og helbredelse som følge af bøn og forbøn altid indtræffer i Guds time, altså når tiden er rigtig i Guds øjne.
Men nu til dit spørgsmål om olien:
Olien er i Bibelen mange steder et andet ord for Helligånden. Man kan også sige et billede på Helligånden.
Når der i Salme 23 står: ”Du salver mit hoved med olie.” – så betyder det, at Herren fylder salmisten, (her David) med Helligånden. Det er den betydning, disse ord har.
Du spørger så om, hvad salmisten får gennem det?
For mig at se får David det, som Guds Helligånd bringer til os mennesker. Det er blandt andet fred, glæde, kærlighed, lys, tro, håb, styrke, trøst og opmuntring. Men han giver os også mere kraft, som du skriver, med alt det, som Guds kraft indeholder.
Helligånden giver os tillige følsomhed med hensyn til, hvad synd er. Jesus siger det på denne måde: ”- når Han (altså Helligånden) kommer, skal Han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. (Johannesev. kap. 16, fra vers 8).
Helligånden giver os, hvad Han hører ovenfra. Han minder os om hvert ord, som Jesus har sagt.
I Mattæusev. kap. 25 fortæller Jesus os lignelsen om de 10 brudepiger. I denne lignelse bruges olien ligeledes som et andet ord for eller billede på Helligånden.
Lignelsen slutter med den alvorlige formaning fra Jesus: – ” Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.”
Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har flere spørgsmål.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Jeg har levet med epilepsi i 46 år

Kære Orla Lindskov
Mit brev er ang. din Brevkasse i Udfordringen uge 3, 2012 med baggrund i læserbrevet fra en mor til en dreng med epilepsi. Det brev har fanget min interesse, fordi jeg selv har epilepsi og har levet med det i 46 år. Jeg var 14 år, da jeg fik det.
Jeg er selvfølgelig også bekendt med det tilfælde, som du tager frem, om en drengs helbredelse.
Men jeg vil her gerne supplere dine bemærkninger med en personlig vinkel. Det, der får mig til det, er, at jeg måske fornemmer, at moren føler sig usikker på, hvad denne sygdom vil betyde for hendes barn.
For mit eget vedkommende har jeg hele tiden kunnet holdes anfaldsfri fra krampe-anfald – stort set – så jeg har kunnet gennemføre et helt normalt liv med lang uddannelse og normalt erhvervsjob.
Behandlings-metoderne er i dag væsentligt bedre end i 1966, da jeg startede. Jeg har fået at vide af neurologer, at epilepsi i virkeligheden ikke er en sygdom, men et symptom på, at noget ikke er OK. Det har relation til nervesystemet, men påvirker ikke kapaciteten til fx indlæring. Tværtimod har mange epileptikere en meget fin intelligens.
Da jeg fik epilepsi, var det ligesom noget, man ikke kunne tale om. Det var lidt tabu-belagt. Det tror jeg ikke, det er i dag. Jeg tror også, at Jesus kan hjælpe med epilepsi uden så drastisk en indsats som dæmon-uddrivelse.
Jeg tror også, at Jesus kan gribe ind, fx ved at sørge for, at en behandling kan ske med mindst mulig medicin. Jeg har været heldig at kunne klare mig med meget lidt medicin til for ca. 10 år siden, hvor jeg måtte have væsentligt mere.
Jeg er holdt op med at arbejde for næsten et halvt år siden, og jeg har nu fået reduceret min medicin med 25%. Det er således også sket efter, at jeg er begyndt at komme til dine møder. Tak for et godt møde i Frelsens Hær i Valby søndag d. 15. januar.
Du er velkommen til at bruge ovenstående og også sende det til pågældende mor.
Med venlig hilsen
Leif

Min oplevelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg beder dig sende mig en salvedug

Kære broder
Jeg var med til din aften i Teglgårdskirken i Middelfart den 17. november 2011. En dejlig opmuntrende og bekræftende aften.
Du bad for den slidgigt, jeg har pådraget mig i nakken, og det blev faktisk mærkbart bedre.
Nu er det imidlertid til dels kommet tilbage, og da jeg tidligere fra andre har hørt om lægedom fra salveduge, så beder jeg dig hermed om at tilsende mig en sådan.
I taknemmelighed for dine villige hænder og fødder til tjeneste for Jesus Kristus.
G.F.

Min oplevelse:

Udslættet er væk nu

Kære Orla Lindskov
Jeg vil gerne takke for forbøn og salvedug, som du sendte til mig angående min mosters udslæt. Hendes situation er forbedret betydeligt, og udslættet er så godt som helt væk nu.
Venlig hilsen
P.
Færøerne


Artiklen fortsætter efter annoncen: