Tusinder blev nået i Bangladesh

Efterskoleelever deltog i Per Hyldgaards missionstur i Bangladesh på deres tur rundt i Asien.I samarbejde med efterskolen Euroclass fra Kolding holdt Gospel Outreach sin femte vækkelseskampagne i Bangladesh. Også denne gang var det fem meget frugtbare dage.

Tusindvis af mennesker deltog i møderne i Bangladesh.

Gospel Outreach har siden 2009 holdt fem kampagner for at hjælpe de lokale menigheder med at nå ud i deres områder med evangeliet. Disse kampagner har ofte sprængt alle hidtil kendte rammer for kristent arbejde i Bangladesh.
I Bangladesh er kun 0,4% af befolkningen kristne. Den største del af befolkningen er muslimer (80%) og hinduer (19%). 87% af befolkningen er regnet som totalt unået med evangeliet.
Kampagnerne har blandt andet samlet det største antal mennesker til kristne arrangementer nogensinde, ligesom den største menighed i Bangladesh startede efter en sådan kampagne. Menigheden ligger i den nordlige del af landet.
– Disse kampagner høster blot, hvad mange missionærer og kirkerne gennem mange år har sået – ofte gennem tårer og forfølgelser, siger Per Hyldgaard, som er grundlægger og leder af Gospel Outreach.
Over 19.000 mennesker har givet respons på frelsesindbydelser i disse kampagner. Denne gang var det den afsidesliggende og mindre by Mohashpur, der dannede ramme om festivalen, som Gospel Outreach foretrækker at kalde disse kampagner, når man arbejder i lande, hvor størstedelen af befolkningen er muslimer.
Mange timers rejse på hullede og støvede veje førte teamet ud til det, som næsten kunne betegnes som enden af den yderste rismark i Bangladesh. Aldrig før havde der været afholdt et lignende arrangement.
Fem kirker fra fem forskellige kirkesamfund var involveret og samarbejdede med Gospel Outreach om arrangementet. Alle fem menigheder var små og fattige.
Den økonomiske side havde missionsorganisationen og de øvrige involverede fra Danmark derfor ansvar for.

De danske efterskoleelever fra Euroclass optrådte bl.a. med dans og drama for menneskemængden.
Efterskole var med

Efterskolen Euroclass, som er en afdeling af Apostolsk Kirkes efterskole Kildevæld i Kolding, sender hvert år deres elever ud på missionsture i henholdsvis Afrika og Asien.
Der var et team på 13 elever, tre lærere samt forstander Peter Hedelund med på denne kampagne. Det blev teamets første stop på missionsturen til Asien. Teamet medvirkede med forkyndelse, vidnesbyrd, forbøn og ikke mindst drama og dans.
Det var vist første gang, bengalerne i Mohashpur havde set så flot drama og dans, og teamet tog da også alles hjerter med storm, når de optrådte for de op til 3.000 mennesker, der var på møderne.
Ud over dette blev der forkyndt et enkelt og klart evangelium hver aften og givet anledning til at give respons på forkyndelsen om at modtage Kristus som sin frelser. Det gjorde 4.216 personer i løbet af de fem aftener.
– Vi var lidt skeptiske i starten. Vi var nemlig ikke helt sikre på, om menneskene bare var kommet for at se os eller for at opleve Gud, fortæller Signe Friis Jørgensen og Jonathan Josva Schou, som er elever på Euroclass.
Lige så snart lovsangen var færdig, blev vi smidt hovedkulds ud i at optræde for den kæmpe menneskemængde. Vi dansede og lavede drama. Det var vildt fedt at se, hvor optaget de var af alt, hvad vi lavede.
– Men da vi så alle de hænder skyde i vejret for at tage imod Jesus som deres frelser, forsvandt al vores tvivl om dem, der var til stede. Næsten alle rakte hånden i vejret og meldte sig ind i fællesskabet, fortsætter de med henvisning til dem, der ønskede at blive frelst.

Forbøn for syge

Også de mange helbredelser efter forbøn gjorde stort indtryk på eleverne.
– Det var helt surrealistisk at se dem stå deroppe og gøre alt det, de ikke kunne før. En lille dreng, der havde været døv i to år, kunne pludselig høre alt, hvad der blev sagt. En ældre kvinde, der havde været næsten blind på det ene øje, kunne se fuldstændig klart. En anden kvinde var helbredt for en kæmpe knude i siden. Det var så formidabelt. Vi havde aldrig set noget så voldsomt og pragtfuldt som det. Dette foregik hver aften i alle dagene. Hver aften bragte flere mennesker og større mirakler, fortæller Signe og Jonathan.

Stort behov

Om formiddagene var der undervisning for 50 nuværende eller kommende kirkeledere. Per Hyldgaard kombinerer som regel sine kampagner rundt om i verden med undervisning om dagen for lokale præster og kirkeledere.
Betydningen af denne inspiration og undervisning kan få stor betydning.
– Disse ledere står ofte over for store udfordringer, dels på grund af modstand og forfølgelse på grund af deres tro, men også fordi det at lede en kirke ofte kræver meget kunnen og visdom. Ofte får kirkelederne kun lidt eller i værste fald slet ingen opmuntring og undervisning selv, fortæller Per Hyldgaard, som har hjerte for disse mennesker, som ofte er glemt, alene fordi de bor så langt væk fra de store byer, hvor de fleste seminarer og det meste af undervisningen foregår.
Per Hyldgaard håber, at det også fremover bliver muligt at holde festivaler i Bangladesh.
– Disse lande er dog nogle gange lidt udfordrende at arbejde i, så man må aldrig tage noget for givet, fortæller John Jensen, som er administrator for Gospel Outreach.
Behovene er så store, når man tænker på, at der lever 160 millioner mennesker i Bangladesh, og kun 0,4% er kristne.
Af John Jensen


Artiklen fortsætter efter annoncen: