Succes med ny bachelor i teologi

Ny teologisk bachelor-uddannelse skal skaffe præster til nye frimenigheder.
Dansk Bibel-Institut får måske sit hidtil største hold bachelor-studerende i teologi og mission, når instituttet slår dørene op for det nye hold den 15. august.

Uddannelsen passer til den kirkelige situation, siger Ellen Lodahl Pedersen

Ved redaktionens slutning havde over 20 søgt ind på den ny bacheloruddannelse, der er oprettet i samarbejde med Fjellhaug International University College.
Hvad skyldes den øgede søgning, spurgte vi landssekretær Ellen Lodahl Pedersen (billedet):
– Det skyldes muligvis, at vi er gået sammen med Fjellhaug om en helt ny bacheloruddannelse i teologi og mission, som passer til kirkens situation i Danmark, fordi man både kan tage en uddannelse, der sigter mod et præsteembede i folkekirken, og en uddannelse, som sigter mod et arbejde i frimenigheder, kirkelige organisationer osv. hjemme og ude.
Der er opbrud i folkekirken, og der dannes i øjeblikket mange nye valg- og frimenigheder. Frimenigheder har også brug for veluddannede teologer, og man kan blive ansat som præst i en frimenighed med en bachelor i teologi.

Ingen SU

En bachelor får man efter tre års studier. Men skal man læse videre til en kandidatgrad på universitetet, skal man læse fire år på DBI og fortsætte med to og et halvt års kandidatstudier på fakultetet.
Kan man så få SU?
– SU-styrelsen vedtog i 2004, at man ikke ville give SU til studerende på konfessionelle, dvs. trosbaserede, uddannelser, oplyser Ellen Lodahl Pedersen.
Rektor på DBI, Børge Haahr Andersen, kalder Danmark for ”et uland for private universiteter”.

Færre vil studere teologi

Der kan blive rift om præsterne i fremtiden. I år har markant færre søgt ind på teologiuddannelserne.
Både teologi på Københavns Universitet og teologi på Aarhus Universitet har i år modtaget færre ansøgere end sidste år, skriver Kristeligt Dagblad.
Sidste år blev der optaget 214 studerende på de to uddannelser. I år kan teologistudierne blot byde 168 nye studerende velkommen.
Der er således stadig ledige pladser, og der er ifølge avisen ikke karakterkrav for at blive optaget.